O společnosti

Vedení společnosti

Emil Brož

ředitel společnosti

Emil Brož, zakladatel společnosti FINFOCUS, dříve pracoval pro dvě nadnárodní korporace poskytující finanční služby a finanční plánování. Stal se úspěšným expertem v poradenství pro privátní klientelu a ředitelem několika regionálních poboček. I přes tyto úspěchy toužil po založení vlastní společnosti, aby mohl plně předávat jeho know-how dalším spolupracovníkům a klientům pod vlastní značkou. Úspěšně se mu podařilo v roce 2011 převzít ekonomické vydavatelství DůmFinancí.cz a spustit řadu projektů v rámci FINFOCUS. Ve společnosti FINFOCUS má aktuálně na starost výkonné řízení zaměstnanců, vedení obchodní sítě poradců, kontrolu kvality produkce, provoz a strategické plánování rozvoje společnosti.

Dominika Zíková

office manager

Dominika Zíková má na starosti provoz kanceláří, administrativní podporu, klientský servis a přípravu newsletteru. Hraje tenis a volleyball a také od svých dětských let dělala balet, ve kterém získala několik umístění a nominovala se 2x na Dance World Cup.

Kateřina Ranná

HR manager

Kateřina Ranná má na starosti nábor a výběr nových spolupracovníků a jejich adaptaci do poradenského systému FINFOCUS. Ve volném čase ráda maluje obrazy a pořádá s nimi pravidelné výstavy.

Petr Gola

vedoucí redaktor DůmFinancí.cz

Petr Gola píše pro DůmFinancí.cz články se zaměřením na ekonomiku, finance, daně, důchody, sociální a zdravotní pojištění. Působil na právním oddělení ve veřejném sektoru a jako účetní-ekonom a finanční controler v privátním sektoru. Publikační činnosti se věnuje již od roku 2002. Je autorem několik knih, např. Cvičíme s matikou (CPress 2010).

Jiřina Pospíšilová

vedoucí účetní

Jiřina Pospíšilová je specialistkou na daňové poradenství a její účetní oddělení má na starost zpracování našich přiznání k DPH, finančních výkazů a roční uzávěrku.

Jiří Konečný

právník

Jiří Konečný, advokát, s kterým spolupracujeme externě v rámci vytváření smluvních dokumentů společnosti a nastavení korektních právních procesů atp. Také úspěšně obhájil naše ekonomické vydavatelství Dům financí ve skupině v rámci soudního sporu s naší konkurencí, kde FINFOCUS figuroval jako žalobce z titulu porušování práv k naší ochranné známce. Soud rozhodl, že slovní spojení Dům financí vč. grafického ztvárnění náleží pouze nám - a není se čemu divit - od založení navštívilo tento portál bez mála 4 miliony lidí!

Vladimír Linhart

programátor

Externí programátor s mnohaletými zkušenostmi s vývojem webových aplikací v jazyce Python. Obstarává údržbu webů firmy FINFOCUS.

Náš příběh, poslání a vize

FINFOCUS PŘÍBĚH

Společnost FINFOCUS by byla neexistovala, kdyby nebylo počátečního vzplanutí a vzepření se obrovským strukturálním obchodním modelům. Ty mají jen jediný cíl: prodat. Obecně sice o sobě tvrdí, že poskytují kvalitu, my ale říkáme, že poskytují pouze kvantitu. Klientovi nabídne strukturální model velkých firem typicky velmi průměrnou až podprůměrnou službu. Čest výjimkám. Nechtěli jsme být součástí modelu, kde nabízet kvalitu je stejně obtížné jako hledat jehlu v kupce sena.

Naším snem bylo vybudovat společnost s vášní pro kvalitu. Nemuset zavírat oči před špatně poskytnutou službou jiných kolegů. Definovat si svou vlastní úroveň a neklesnout pod ni. Tento zápal pro věc vyjadřuje anglické slovo „FOCUS“ (v překladu ohnisko, zaměření), kterému jsme navíc přidali „FIN“ (tedy finanční) rozměr. Tak vznikl název naší firmy – „FINFOCUS“ (finanční ohnisko, zaměření).

Naše začátky - jak už to bývá - nebyly lehké. Vytvořit jednotný a obecně uznávaný vizuální styl (značku) FINFOCUS trvalo roky, stejně jako vytvoření špičkového zázemí, které pokrývá potřeby spolupracovníků od A do Z. Již při založení společnosti jsme se rozhodli pro krásné reprezentativní kanceláře v centru Prahy, ve kterých s námi může každý klient v klidu u dobré kávy pohovořit o finančních záležitostech. Chceme, aby se na našich schůzkách klienti cítili vždy příjemně. Chceme, aby naši klienti získali přidanou hodnotu, která jim pomůže nejen v jejich finančních otázkách.

Proto jsme vytvořili velmi sofistikovaný systém vzdělávání pro naše spolupracovníky. Ty rozdělujeme dle úrovně certifikace na:
 • 1. stupeň – exkluzivní poradce,
 • 2. stupeň – prémiový poradce,
 • 3. stupeň – privátní a firemní poradce.

Díky tomuto systému náš klient dostane vždy to, co očekává: vyřešení problému a dosažení cíle. Aby klient dostal vždy přehledné řešení, vytvořili jsme speciální software pro finanční plánování, v rámci kterého má klient i poradce možnost zhodnotit stávající i budoucí portfolio a dále ho sledovat v čase. Spolupracovníkům i klientům poskytujeme řadu benefitů v rámci našich korporátních projektů. Víme, že spokojenost klientů i spolupracovníků spočívá zejména v kvalitním vzájemném vztahu.

Poznejte i Vy firemní kulturu společnosti FINFOCUS. Přijďte k nám na kávu! Jsme hrdou součástí FINFOCUS. A co Vy?

FINFOCUS POSLÁNÍ

Změnit trh finančního poradenství a vytvářet vždy nadšené a spokojené klienty. Naše společnost se zcela odlišuje od standardních poradenských firem: vytváříme nadstandardní zázemí pro naše spolupracovníky. A vyžadujeme, aby i oni poskytovali nadstandardní služby pro naše klienty. Poskytujeme naše služby na špičkové expertní úrovni. Věříme, že tímto přístupem v dlouhodobém horizontu dosáhneme hlubokých změn v kvalitě celého trhu, jehož jsme součástí.

„Vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek svého života!“ To je motto, které každý den provází naše spolupracovníky. A společně s mottem „vyhrávejte nad penězi“ tvoří jasně dané poslání vůči klientům i vůči našim spolupracovníkům.

FINFOCUS VIZE

 1. Klienti FINFOCUS dlouhodobě vyhrávají nad penězi.
 2. Spolupracovníci FINFOCUS si vytváří šťastnou budoucnost, ve které tráví zbytek svého života.
 3. Společnost FINFOCUS je respektovanou a vysoce důvěryhodnou značkou, kde pracují všichni poctiví poradci.

Vnitřní hodnoty

Finanční svoboda

Kdo by nechtěl být finančně svobodný? Většina lidí chce více peněz, nicméně již nemá nastavené cíle a dílčí úkoly k jejich naplnění. Společnost FINFOCUS je zde, aby Vám s nimi pomohla. Charakterizujeme je známým rčením: „Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho pro tento den. Když ho naučíte ryby chytat, nasytíte ho na celý život.“ Získejte správné finanční návyky.

Inovace

Finanční specialista FINFOCUS je přemýšlivý, inovativní. Výsledek jeho práce – finanční plán – vždy vede k dokonalosti. Zaměřuje se na detaily, přemýšlí. Jedině tak lze uspět.

Nezávislost

Finanční specialista FINFOCUS využívá nezávislosti k tomu, aby byl ještě efektivnější. Má volnost myšlenek, pestrou nabídku produktů mnoha finančních skupin. Jeho doporučení není ovlivněno různou výší provizí od jednotlivých poskytovatelů produktů. Klient je vždy na prvním místě. Veškerá rozhodnutí, která děláme, jsou vždy objektivní, nezmanipulovaná a průhledná. Se spolupracovníky a klienty jednáme vždy na rovinu, aby měli jistotu a dobrý pocit ze správného rozhodnutí ohledně spolupráce s naší společností. To je počátek dlouhodobého obchodního vztahu.

Forma

Forma může mít mnoho podob: Forma úspěchu, Forma odvahy, Forma myšlenek, Forma jednání, Forma oblékání, Forma svobody… FINFOCUS má svou individuální, nepojmenovanou formu. Zkušenost potvrzuje, že úspěch nezáleží tolik na schopnostech, ale na odhodlání člověka. Vítězem je ten, kdo dává do své práce sebe sama, své tělo i duši. Tedy formu, která je pevně spojena s naší osobností. Objevte svou formu úspěchu!

Odpovědnost

Finanční specialista FINFOCUS cítí obrovskou odpovědnost za správu finančního portfolia klienta. Je motivován a stimulován tímto pocitem tak, že neustále investuje do svého rozvoje v rámci produktů a analytického myšlení.

Cíle

Víme, že velkých cílů lze dosáhnout jen tehdy, když budeme spolupracovat, vzájemně se podporovat a do jisté míry synchronizovat naše zkušenosti. Nezabíjíme čas tím, že děláme nepodstatné věci. Vždy rozlišujeme priority a pracujeme na tom podstatném: cílech našich klientů, spolupracovníků. Tyto cíle dáváme do souladu s našimi cíli. Těchto cílů se odpovědně držíme a neuhýbáme ze své cesty po prvních nezdarech. Překážky bereme jako běžnou součást našeho života. Problémy nenazýváme problémem, nýbrž dalším krokem na cestě k cíli.

Umění

Rozdíl mezi úspěchem a pádem je dělat věci pořádně a skoro pořádně. Ve své práci se zaměřujeme na detaily. Jsme důslední a nespokojíme se s průměrnými řešeními. Naše práce je do jisté míry uměním. Podobně, jako když neumíme číst v notách a neumíme si podle nich představit hudbu, pokud neznáme metodické postupy a modely ve financích, nedokážeme si představit správná řešení. Řešení navrhujeme vždy transparentně, jednoduše a tak, aby klient řešení plně chápal. Stejně jako když nezná noty, ale slyší hudbu.

Systém

Na cestě ke zbohatnutí je nejdůležitější mít plán a správné pracovní a finanční návyky v běžném životě. Správné návyky snadněji získáváme, protože chceme být součástí systému FINFOCUS. Naše plány lze s tímto systémem dát do souladu. Jsme jeden tým a plníme si všichni své cíle.

Prozkoumejte naše služby

Etický kodex

1) Klient vždy na prvním místě

Zájem klienta je na prvním místě a je za každých okolností nadřazen zájmům poradce FINFOCUS, společnosti FINFOCUS nebo zájmům finančních institucí. Poradce FINFOCUS se střetu zájmů vyhýbá, v případě nevyhnutného střetu zájmů je klient o tomto střetu aktivně informován.

2) Analytický přístup

Poradce FINFOCUS klientům navrhuje řešení dle nejlepší profesionální praxe, na základě objektivní odborné analýzy potřeb klienta a situace na finančním trhu. V případě, kdy se klientem požadované řešení odchyluje od doporučení, je klient upozorněn na možná rizika. Poradce FINFOCUS udržuje svou odbornost neustálým vzděláváním, sledováním trhů a trendů.

3) Respekt k pravidlům

Poradce FINFOCUS jedná vždy zdvořile, s odbornou péčí, v rámci zákonných i podzákonných předpisů a v rámci pravidel společnosti FINFOCUS.

4) Diskrétnost

Poradce FINFOCUS zachovává přísnou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu své profese. Poradce FINFOCUS jedná tak, aby chránil soukromí klientů.

5) Čestnost

Poradce FINFOCUS komunikuje aktivně, odborně správně, otevřeně, srozumitelně a čestně. Žádné podstatné skutečnosti obchodu nejsou zamlčovány nebo zkreslovány, klient je vždy informován o rizicích zvoleného řešení. Poradce FINFOCUS nevyvíjí na klienta obchodní tlak.

Prozkoumejte naše služby

Podporujeme

Sdružení ROSA

 • Sdružení ROSA vzniklo již v roce 1993 jako nadace.
 • ROSA pomáhá ženám a jejich dětem, které prožily domácí násilí. Zabývá se také prevencí proti tomuto jevu.
 • ROSA poskytuje telefonickou krizovou linku, utajený azylový dům, sociálně-terapeutické poradenství, vytvoření krizového plánu a krizovou intervenci.
 • Počet klientek ROSY rok od roku roste, v roce 2013 se přihlásilo 238 nových klientek
 • Spolek ROSA navštěvuje školy, v rámci prevence navštěvuje seniory, školí pracovníky sociálních center
 • Na internetových stránkách www.rosa-os.cz se dozvíme informace o násilí, najdeme zde speciální materiály pro teenagery a seniory.

Historie společnosti