Životní pojištění v daňových souvislostech

Zodpovědní občané mají uzavřenu smlouvu o životním pojištění, která jim přináší potřebnou pojistnou ochranu a patří mezi státem podporované finanční produkty. Jak lze díky životnímu pojištění ušetřit na dani z příjmu? Jak se postupuje při porušení smluvních podmínek s ohledem na daňové povinnosti?

Dobře nastavená smlouva o životním pojištění přináší jistotu, že se rodina nedostane do finančních problémů, když má jeden z partnerů dlouhodobé zdravotní problémy a nemůže tedy pracovat nebo se věnovat podnikání, neboť státní zajištění formou nemocenské nebo invalidního důchodu je pro rodiny nedostatečné. Když je ve smlouvě o životním pojištění sjednána výplata pojistného až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne klient věku 60 let a není ze smlouvy umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, tak je možné o roční vklady na smlouvu si snížit daňový základ.

Jak vysoká je daňová úspora?

Na smlouvu o životním pojištění může přispívat zaměstnanci i zaměstnavatel, ale příspěvky zaměstnavatele nemají vliv na uplatnění daňového odpočtu. Daňový základ snižují pouze příspěvky zaplacené daňovým poplatníkem. Za rok 2016 jsou příspěvky zaměstnavatele na podporované finanční produkty, mezi které patří i životní pojištění, osvobozeny od daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění do souhrnné částky 30 000 Kč. O vlastní platby na smlouvu o životním pojištění splňující uvedené podmínky je možné si snížit pouze daň z příjmu fyzických osob. Na platby na sociálním pojištění a zdravotním pojištění nemají vklady na smlouvu o životním pojištění vliv. Maximálně je možné odečíst od základu daně částku 12 000 Kč, což znamená daňovou úsporu 1 800 Kč, tedy 15 % z uplatněného odpočtu. „Životní pojištění je nutno chápat jako produkt ke krytí rizik, rozhodně není určen ke spoření, pro které doporučujeme jiné finanční produkty v závislosti na investičním profilu klienta, např. podílové listy. Nastavovat parametry smlouvy pouze dle daňového odpočtu je tedy nevýhodné,," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Postup zaměstnance a živnostníka

Daňový odpočet formou platby na smlouvu o životním pojištění je možné uplatnit pouze jedenkrát za rok. A to buď v ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v daňovém přiznání. Pro uplatnění daňového odpočtu je vždy nutné doložit písemné potvrzení od pojišťovny o zaplacených příspěvcích na smlouvu během roku. „Zaměstnanci vznikne z důvodu uplatnění daňového odpočtu nárok na daňový přeplatek, poněvadž vypočtená daň z příjmu fyzických osob za celý rok je v takovém případě nižší než souhrnná částka zaplacených měsíčních daňových záloh během roku," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

S čím počítat při předčasném zrušení smlouvy?

Při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění a nedodržení zákonných podmínek je nutné zpětně dodanit uplatněné daňové odpočty v uplynulých deseti letech. Pokud na smlouvu přispíval i zaměstnavatel, potom je nutné dodanit v daňovém přiznání i příspěvky zaměstnavatele od roku 2015. Příspěvky zaměstnavatele z předchozích let jsou zdaněny přímo pojišťovnou. Při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění musí tedy podat daňové přiznání i zaměstnanci, neboť daňové záležitosti za ně nemůže vyřídit zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně. Díky zpětnému dodanění výrazně poklesne finanční hotovost z důvodu předčasného zrušení smlouvy o životním pojištění, neboť na dani z příjmu se zaplatí o tisícikoruny navíc z důvodu zpětného dodanění. Předčasné zrušení smlouvy o životním pojištění je vhodné dobře promyslet a raději volit jiná finanční řešení. „Uplatněné daňové odpočty v posledních 10 letech jsou při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu a příspěvky zaměstnavatele na smlouvu od roku 2015 jsou příjmem dle § 6 zákona o dani z příjmu," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Lis. 28, 2016, 4:42 odp.