Životní pojištění snižuje zdanění

Rodinné zajištění pro případ nečekaných životních událostí nabývá rok od roku na významu. Kvalitní životní pojištění by nemělo v rodinném plánování chybět. Životní pojištění je navíc státem podporováno.

Životní pojištění přináší pojistnou ochranu a klidné spaní, že v případě nepříznivých životních událostí (např. invalidita, dlouhodobá pracovní neschopnost nebo úmrtí) nezůstane rodina bez finančních prostředků. Zodpovědní živitelé rodiny by měli mít vždy adekvátní pojistnou ochranu. Parametry smlouvy je potřeba přizpůsobit požadavkům na zajištění, např. právě pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo vzniku invalidity.

 

Dodanění odpočtů v minulých letech

Smlouvu o životním pojištění je dobře promyslet a nastavit jejích parametry, jedná se o dlouhodobý produkt. Zaplacené příspěvky na životním pojištění během roku snižují daňovou povinnost (viz. přiložená tabulka na konci), při předčasném zrušení smlouvy je však potřeba uplatněné odpočty v minulých letech zpětně dodanit. "Občané, kteří během roku 2013 zrušili smlouvu o životním pojištění, budou muset v daňovém přiznání za rok 2013 si zvýšit daňový základ právě o uplatněné daňové odpočty v minulých letech, budou tedy muset tyto odpočty dodanit a zaplatí za rok 2013 více na dani z příjmu", poznamenává Emil Brož, ředitel inovativní poradenské společnosti finFOCUS.

 

Daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnancům na životní pojištění je velmi oblíbeným firemním benefitem, který je i podporován státem. Roční příspěvek zaměstnavatele na životním pojištění, penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření je osvobozen od pojistného a daní až do souhrnného příspěvku 30 000 Kč. Zvýšení příspěvku zaměstnavatele do ročního limitu např. na životní pojištění je tedy výhodnější než zvýšení o stejnou částku hrubé mzdy. Při zvýšení hrubé mzdy musí zaměstnavatel za svého zaměstnance odvést 34 % na povinném pojistném (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění) a zaměstnanec musí odvést 11 % na pojistném (6,5 % na sociálním pojištění a 4,5 % na zdravotním pojištění) a ještě daň z příjmu. "Když zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na jeho smlouvu o životním pojištění 2 500 Kč měsíčně, tak se mzdové náklady zaměstnavatele zvýší právě o 2 500 Kč a zaměstnanec obdrží na svoji smlouvu celou částku. Pokud však zaměstnavatel zvýší zaměstnanci hrubou mzdu o 2 500 Kč, tak stoupnou zaměstnavateli mzdové náklady o 3 350 Kč a zaměstnanci se zvýší čistá mzda pouze o 1 714 Kč" ,doplňuje Emil Brož.

 

Přispívat je možné i na dohodu

Všichni občané mající příjmy ze závislé činnosti jsou považováni za zaměstnance, tedy i zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Zaměstnavatelé mohou

poskytovat firemní benefity všem svým zaměstnancům. "I zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti mohou každý měsíc dostávat od svého zaměstnavatele příspěvek na životní pojištění", vysvětluje Emil Brož.

 

Daňová úspora až 1 800 Kč

Vlastní příspěvky klientů na životním pojištění snižují i daňovou povinnost. Od základu daně je možné odečíst částku až do výše 12 000 Kč za rok. Ve smlouvě o životním pojištění musí být sjednána výplata pojistného nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy občan dosáhne 60 let věku. S prokázáním zaplacených příspěvků není v praxi žádný problém, nedílnou součástí daňového přiznání je potvrzení o zaplacených příspěvcích za uplynulý rok, které zasílají životní pojišťovny automaticky začátkem roku. "Jestliže klienti výjimečně potvrzení nedostanou, tak je potřeba si dané potvrzení u své pojišťovny vyžádat, neboť zaplacení příspěvků je nutné vždy doložit", uvádí Emil Brož. Maximálního daňového odpočtu dosáhnou občané, jejichž měsíční platba na smlouvu činí 1 000 Kč a více, daňová úspora v takovém případě činí 1 800 Kč.    

 

Měsíční platba

Daňová úspora

Měsíční platba

Daňová úspora

100 Kč

180 Kč

600 Kč

1 080 Kč

200 Kč

360 Kč

700 Kč

1 260 Kč

300 Kč

540 Kč

800 Kč

1 440 Kč

400 Kč

720 Kč

900 Kč

1 620 Kč

500 Kč

900 Kč

1000 Kč

1 800 Kč

 

O společnosti finFOCUS

finFOCUS je mladá inovativní poradenská společnost, která je složena z finančních specialistů s dlouholetou praxí na finančním trhu. Poskytuje pro tyto finanční specialisty největší produktové zázemí na trhu, servisní a marketingovou podporu, vzdělávání a kvalitní back office. Mise společnosti: "Chceme, aby klienti dokázali rozlišit na trhu poradenství od běžného prodeje produktů".

Bře. 18, 2014, 3:35 odp.