Životní pojištění a daně za rok 2018

Při splnění zákonných podmínek mohou občané mající uzavřenu smlouvu o životním pojištění ušetřit na dani z příjmu za rok 2018 až 3 600 Kč. Kdo však v roce 2018 smlouvu zrušil, ten musí daňové odpočty v daňovém přiznání zpětně dodanit.

Vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění snižují daňový základ za rok 2018 maximálně o částku 24 000 Kč. Snížení daňového základu o každou tisícikorunu přitom znamená daňovou úsporu ve výši 150 Kč. Zaměstnanci uplatňují nárok na daňový odpočet u své mzdové účetní, která za ně provede roční zúčtování daně, osoby samostatně výdělečně činné v daňovém přiznání. „V praxi je možné mít uzavřeno i více smluv o životním pojištění a pro účely daňového odpočtu vklady na smlouvy během roku sečíst, nárok na daňový odpočet je nutné vždy doložit příslušným potvrzením od pojišťovny," upřesňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Kdy nelze odpočet uplatnit?

Ne každá smlouva o životním pojištění automaticky znamená nárok na daňový odpočet. Daňový odpočet za rok 2018 lze uplatnit pouze ze smlouvy, kde je sjednána výplata pojistného až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný 60 let a dále nesmí být ze smlouvy umožněn průběžný výběr peněz. Daňový odpočet snižuje pouze daň z příjmu fyzických osob, na výpočet sociálního a zdravotního pojištění nemá vliv. „Někteří zaměstnavatelé přispívají zaměstnancům na smlouvu o životním pojištění, platby zaměstnavatelů se však pro účely daňového odpočtu nepočítají," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Pro odpočet nejsou žádná omezení

V případě, že mají smlouvu o životním pojištění uzavřenou oba manželé, tak má nárok na daňový odpočet každý z manželů. Podmínky pro daňový odpočet u životního pojištění jsou pro všechny občany stejné, není tedy stanovena žádná příjmová nebo jiná podmínka. „V praxi si řada penzistů během roku přivydělává, pokud mají uzavřenu smlouvu o životním pojištění splňující zákonné podmínky, potom mohou uplatnit daňový odpočet i příjemci státního důchodu." vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Předčasné zrušení smlouvy si rozmyslete

Daňoví poplatníci, kteří v roce 2018 předčasně zrušili svoji smlouvu o životním pojištění, musí za rok 2018 podat daňové přiznání a uplatněné odpočty v posledních 10 letech zpětně dodanit. Souhrnná částka je ostatním zdanitelným příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu. Dodanění daňových odpočtů není možné provést v ročním zúčtování daně, proto musí v případě zrušení smlouvy o životním pojištění podat i zaměstnanci s příjmy jen ze závislé činnosti. „V případě, že na předčasně zrušenou smlouvu přispíval i zaměstnavatel, tak je nutné dodanit i příspěvky zaměstnavatele od roku 2015 jako příjem ze závislé činnosti," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Zaměstnanci obdrží daňovou vratku

Zaměstnanci, kteří odvedli během roku 2018 ze svého příjmu zálohovou daň z příjmu, budou mít vyšší výplatu po provedeném ročním zúčtování daně. Z důvodu uplatnění daňového odpočtu bude roční daňová povinnost nižší, než zaplacené zálohy během roku obdrží daňovou vratku, u maximálního daňového odpočtu ve výši 24 000 Kč dokonce v částce 3 600 Kč.

Využívat vůbec životní pojištění pro daňové účely?

Do daňového odpočtu započítávají pojišťovny pouze riziko pro případ smrti nebo dožití. Tzn. Investiční složku na smlouvě a riziko smrti z jakýchkoliv příčin. Investování přes pojišťovny je díky vysokým počátečním nákladům zpravidla nevýhodné a likvidita peněz vzhledem k nutnosti dožití smlouvy do 60-ti let kvůli daňovým odpočtům velmi nízká. Dále meziročně sazby rizikového pojistného klesají, a tak smlouvy často netrvají až do důchodu. Z těchto důvodů je otázkou, zda vůbec životní pojištění na daňové úlevy využívat. „V naší společnosti je trendem, že daňové odpočty jsou čerpány skrz doplňkové penzijní spoření a životní pojištění pouze na rizika bez investiční složky," sděluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Led. 23, 2019, 3:32 odp.