Ze životního pojištění od 1.1.2015 své peníze nevyberete

Stálo by Vás to vysoké dodanění. Životní pojištění patří mezi základní rodinné finanční produkty. Jednou z výhod životního pojištění je i uplatnění daňového odpočtu a tím snížení daňové povinnosti. Od ledna 2015 dochází u životního pojištění k několika změnám. Co je dobré vědět a s čím je potřeba počítat?  

Živitelé rodiny by vždy měli mít sjednáno životní pojištění, aby např. v případě dlouhodobých zdravotních problémů citelně neklesla životní úroveň rodiny. Správně nastavená smlouva o životním pojištění je finančně zodpovědným krokem. Primárním cílem životního pojištění je pojistná ochrana pojištěné osoby. Bonusem je čerpání peněz z placeného pojistného, zpravidla v 60 letech. Stát daňově podporuje zodpovědné chování. Až do částky 12 000 Kč za rok je možné si snížit daňový základ o zaplacené příspěvky na smlouvu o životním pojištění během roku. Při měsíční úložce 1 000 Kč a více se maximalizuje daňový odpočet. Výsledná daň z příjmu fyzických osob je za rok nižší o 1 800 Kč (12 000 Kč x 15 %). Potvrzení pro daňový odpočet zasílají pojišťovny automaticky. Aby mohly měsíční příspěvky na smlouvu o životním pojištění během roku snížit daň z příjmu, tak musí být ve smlouvě výplata pojistného sjednána nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy občan dosáhne 60 let.

 

Od nového roku nebudou možné průběžné výběry

V současné době je možné částečně průběžně čerpat peníze ze smlouvy o životním pojištění, přičemž tento průběžný výběr nemá vliv na daňový odpočet. Od roku 2015 to nebude možné. K penězům na smlouvě o životním pojištění se nebudou moci klienti dostat dříve než v 60 letech. U smluv, u kterých se uplatňuje daňový odpočet, nebudou průběžné výběry možné. „Při zrušení smlouvy a jednorázovém výběru bude muset klient dodanit daňové odpočty za 10 let zpětně. Předčasné zrušení smlouvy o životním pojištění umožňující daňový odpočet a daňově zvýhodněný příspěvek zaměstnavatele by bylo finančně nevýhodné. Klient by musel vše zpětně dodanit. Včetně případného příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění formou firemního benefitu,“ vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti finFOCUS.

 

Benefit formou příspěvku zaměstnavatele

V praxi velmi oblíbeným firemním benefitem je příspěvek zaměstnavatele na smlouvu o životním pojištění. Roční příspěvek zaměstnavatele na vybrané finanční produkty, mezi které patří právě životní pojištění, je až do částky 30 tisíc Kč osvobozen od všech "povinných daní". Daňově osvobozen je měsíční příspěvek zaměstnavatele do částky 2 500 Kč. Z příspěvku do ročního limitu neplatí zaměstnavatel ani sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Zaměstnanec obdrží na svoji smlouvu celý příspěvek.  Neplatí z něj daň z příjmu ani povinné pojistné. V takovém případě jsou mzdové náklady zaměstnavatele 2 500 Kč a zaměstnanec inkasuje na svoji smlouvu rovněž 2 500 Kč. „Naproti tomu při zvýšení hrubé mzdy o 2 500 Kč stoupnou mzdové náklady zaměstnavatele o 3 350 Kč a zaměstnanec obdrží více na svůj bankovní účet pouze o 1 714 Kč. Pro obě strany je daňově mnohem výhodnější nejdříve zvýšit příspěvek na podporované finanční produkty do limitu, např. právě životní pojištění, a teprve následně zvýšit hrubou mzdu," vypočítává Emil Brož.  

  

Kdy bude moci zaměstnavatel přispívat na "životko"?

Daňové výhody u příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění bude možné od příštího roku možné využít pouze u smluv, které nebudou umožňovat průběžné výběry. U smluv s průběžným výběrem nepůjde moci uplatnit daňový odpočet a případný příspěvek zaměstnavatele na smlouvu se bude danit stejně jako mzda.

 

Jak se budou smlouvy měnit?

Klienti, kteří budou chtít i v následujících letech uplatňovat daňový odpočet a chtít využívat "daňového zvýhodnění" při příspěvku svého zaměstnavatele, budou muset dodatkem stávající smlouvu o životním pojištění změnit na smlouvu, ze které nebude možné vybírat peníze až do 60 let. Samozřejmě bude možné dodatek odmítnout. V takovém případě by bylo možné ze smlouvy i nadále průběžně peníze vybírat. Současně by však příspěvky na takovou smlouvu nesnižovaly daňovou povinnost a nebylo by možné čerpat daňově zvýhodněný příspěvek zaměstnavatele na smlouvu.

 

Dlouhodobé smlouvy - nic se nemění

Pro občany, kteří chtějí mít dlouhodobou smlouvu o životním pojištění, od které požadují kvalitní pojistnou ochranu v produktivním věku a bonus formou peněžního plnění při dosažení 60 let, se nic nemění. Nadále si budou moci snižovat daňovou povinnost a čerpat příspěvek od svého zaměstnavatele," dodává Emil Brož. Znemožnění průběžných výběrů u státem podporované smlouvy má zabránit situaci, kdy mají zaměstnanci nižší hrubou mzdu a zaměstnavatel jim přispívá na smlouvu, přičemž tito zaměstnanci tento příspěvek pravidelně měsíčně vybírají nezdaněné peníze. Příspěvek od zaměstnavatele na smlouvu tedy pouze proteče. V těchto případech není splněn hlavní motivační důvod pro státní příspěvek - zvýšení životní úrovně zaměstnance v penzi. Dlouhodobé smlouvy o životním pojištění budou nadále legislativou podporovány.

 

O společnosti finFOCUS

finFOCUS je mladá inovativní poradenská společnost, která je složena z finančních specialistů s dlouholetou praxí na finančním trhu. Poskytuje pro tyto finanční specialisty největší produktové zázemí na trhu, servisní a marketingovou podporu, vzdělávání a kvalitní back office. Mise společnosti: "Chceme, aby klienti dokázali rozlišit na trhu poradenství od běžného prodeje produktů."

Zář. 22, 2014, 11:59 dop.