Zajištění na penzi je pořád nutností

Od ledna 2018 se budou všechny státní důchody valorizovat, v průměru se každý důchod zvýší o necelých 500 Kč. Zvýšení penzí je tedy výrazně vyšší než v minulých letech, přesto to neznamená, že není nutné si na penzi šetřit.

Nezaměstnanost v Česku je nejnižší z členských zemí Evropské unie, mzdy zaměstnanců v soukromém i veřejném sektoru stoupají. Na příznivém ekonomickém vývoji vydělávají i penzisté, neboť důchody se citelně od lednové splátky zvýší. Zvýšení důchodu v konkrétních případech závisí na měsíční částce pobíraného důchodu, ale v průměru bude činit dokonce necelých 500 Kč. Někteří mladší lidé se nyní mohou mylně domnívat, že není nutné si na důchod spořit vlastními silami, že státní důchod bude v budoucnu dostačující. Nebude tomu tak. „Přestože meziroční zvýšení důchodu o cca 4 % je pro penzisty příznivou zprávou, tak např. minimální mzda se od ledna zvyšuje o 11 % a mzdy většiny zaměstnanců se meziročně rovněž zvýší více než penze, bez vlastních úspor nebude život v penzi nikdy jednoduchý," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Do důchodu se bude odcházet později než v 65 letech

Dle legislativní novely je u pojištěnců narozených po roce 1971 stanoven důchodový věk na 65 let a došlo tedy k zastropovaní důchodového věku. Např. lidé narození v roce 1977 měli před novelou důchodový věk 67 let. Velmi pravděpodobně však v budoucnu z důvodu demografického vývoje dojde k dalšímu zvýšení důchodového věku. Někteří lidé v předdůchodovém věku nebudou již moci pracovat nebo budou muset přijmout hůře placenou práci nebo budou chtít pracovat pouze na zkrácený úvazek. Tyto skutečnosti následně negativně ovlivní samotný výpočet starobního důchodu. „Výpočet důchodu bude v budoucnu méně příznivý nejenom z demografických a ekonomických změn, ale i z důvodu vyššího důchodového věku," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Předčasný důchod pouze s vlastními finančními prostředky

Z důvodu postupně prodlužujícího se důchodového věku bude moci v příštích letech více lidí odcházet do předčasného důchodu již o více než tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Lidé mající důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Bez dostatečných vlastních finančních prostředků je však takto brzký odchod do předčasného důchodu velmi ztrátový. Z finančního hlediska si bude moci dovolit takto brzy přestat pracovat málo lidí. „Krácení výpočtového základu totiž za období od 721. kalendářního dne předčasnosti činí 1,5 %, což už je při výpočtu měsíční částky důchodu velmi znát. Za období prvních 360 kalendářních dní činí krácení jen 0,9 % výpočtového základu," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Penzisté mají vyšší inflaci

Rodinná inflace závisí na zboží a službách, za které rodina utrácí. Některé zboží a služby se zdražují více, jiné méně a některé se zlevňují. Každá domácnost může mít tedy odlišnou vlastní míru inflace. Penzisté mají zpravidla vlastní inflaci vyšší, neboť výdaje za potraviny, jejichž ceny více stoupají, tvoří velmi významnou část rodinného rozpočtu. „Každodenní hospodaření v penzi není pouze se státním důchodem jednoduché ani při několikasetkorunové valorizaci a pouze lidé s dostatečnými vlastními úsporami se mohou během podzimu života věnovat svým koníčkům, na což státní důchod nestačí," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Zář. 27, 2017, 10:43 dop.