Výhody benefitu zaměstnavatele do III. důchodového pilíře

Vlastní zajištění na penzi by mělo hrát velmi důležitou roli ve finančním plánování každé rodiny. Finanční produkty III. důchodového pilíře jsou podporovány státem, což zvyšuje jejich atraktivitu pro lidi preferujících jistotu. Ideální je zapojit do spoření na důchod i zaměstnavatele. Daňové úspory jsou značné.

Důchodová legislativa doznala v posledních letech řady změn. V budoucnu budou pravděpodobně další změny, zpravidla k horšímu pro občany v předdůchodovém věku, z důvodů ekonomických a demografických trendů následovat. Dostatečné finanční investice a úspory na penzi budou hrát v budoucnu ještě vyšší roli než je tomu v současnosti. Česko přitom není výjimkou. K legislativním změnám v oblastní státních penzí dochází i v ostatních vyspělých zemích světa. Vyspělé státy nebudou moci v budoucnu garantovat současnou úroveň penzí. Zodpovědní občané se zajišťují na penzi více způsoby, vždy v závislosti na osobním sklonu k riziku a investičnímu profilu. „Produkty III. důchodového pilíře, tedy penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, by však neměly chybět v žádném rodinném finančním portfoliu. Měsíční státní příspěvek, možnost uplatnění ročního daňového odpočtu a čerpání daňově výhodných příspěvků zaměstnavatele na smlouvu jsou finančně lákavé výhody, které by bylo škoda nevyužít," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Státní příspěvek a daňový odpočet

V současné době je možné uzavřít již pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Přesto je státní příspěvek u penzijního připojištění, které šlo uzavřít do konce listopadu 2012, a doplňkového penzijního spoření stejný. Státní měsíční příspěvek závisí na měsíčním vkladu na smlouvu. Na minimální státní příspěvek ve výši 90 Kč dosáhnou občané měsíčně spořící na svoji smlouvu alespoň 300 Kč, na maximální státní příspěvek 230 Kč měsíčně dosáhnou klienti měsíčně spořící na svoji smlouvu 1 000 Kč a více. Zaplacené příspěvky na smlouvu snižují i daňový základ a tím výslednou daňovou povinnost. Na daňovou úsporu mají nárok klienti měsíčně spořící na smlouvu 1 000 Kč a více. Nejvyšší roční daňové úspory 1 800 Kč dosáhnou klienti spořící měsíčně na smlouvu 2 000 Kč a více.

Proč využít benefit zaměstnavatele?

Příspěvek zaměstnavatele do III. důchodového pilíře přináší daňové výhody zaměstnavateli i zaměstnanci. Příspěvky zaměstnavatele na smlouvu jsou až do souhrnné roční částky 30 000 Kč osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Když zaměstnavatel bude přispívat zaměstnanci měsíčně na smlouvu 2 500 Kč, tak budou náklady zaměstnavatele činit 2 500 Kč. Při zvýšení hrubé mzdy o stejnou částku by však stouply náklady zaměstnavatele o 3 350 Kč, neboť by musel ze zvýšené hrubé mzdy zaplatit povinné sociální a zdravotní pojištění. Z důvodu zvýšení hrubé mzdy o 2 500 Kč by stoupla čistá mzda zaměstnance o 1 714 Kč více, neboť by byla zaměstnanci sražena daň z příjmu fyzických osob a povinné pojistné, na smlouvu III. důchodového pilíře by však obdržel celou částku. „Od dosažení určité hrubé mzdy, která závisí na životním stylu zaměstnance, je pro zaměstnance finančně výhodnější, aby mu zaměstnavatel zvýšil příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření než o stejnou částku zvýšil hrubou mzdu," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Nízké měsíční vklady

Souhrnný limit 30 000 Kč pro příspěvek zaměstnavatele na smlouvu platí pro příspěvky jednomu zaměstnanci na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, penzijním připojištění nebo životním pojištění. „Zaměstnavatel tak může zaměstnanci přispívat měsíčně např. 1 300 Kč na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a 1 200 Kč na životním pojištění a dosáhne se na maximální legislativní výhody. V praxi však často není maximálního limitu využito," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS. Ve III. důchodovém pilíři si spořilo ke konci srpna 2014 celkem 4,85 miliónů občanů. Maximální legislativní podpory vkladů zaměstnavatele však není v průměru zdaleka využito. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele na smlouvu byl 669 Kč. Státní příspěvek zaměstnavatele je přitom daňově výhodný pro zaměstnavatele i zaměstnance, proto je vhodné využít tuto podporu v maximálním rozsahu.


FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Čer. 22, 2015, 10:22 dop.