Stavební spoření je stále „in“

Maximální roční státní příspěvek u stavebního spoření během let postupně klesl ze 4 500 Kč na 2 000 Kč. Přesto je stavební spoření stále zajímavým finančním produktem. Výhodou je možnost nepravidelného spoření.

Někteří klienti využívají stavební spoření primárně pouze ke spoření a nemají v úmyslu čerpat výhodný úvěr. Po šesti letech je možné naspořené peníze na smlouvě libovolným způsobem vybrat, legislativou není stavena účelovost výběru peněz. „Smlouvu o stavebním spoření je možné uzavřít i dětem, kterým tak mohou snadno spořit i prarodiče, naspořené peníze lze pak použít např. na studium," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Kdy náleží maximální státní příspěvek?

Roční státní příspěvek činí 10 % z naspořených peněz na smlouvu. Na maximální roční státní příspěvek v částce 2 000 Kč dosáhnou občané spořící ročně na smlouvu 20 000 Kč a více. Peníze lze přitom na smlouvu poslat libovolně. Nejjednodušší je zřídit si trvalý příkaz k úhradě na měsíční částku, aby vznikl nárok na maximální státní podporu. Někteří klienti však upřednostňují doplácení peněz na smlouvu koncem roku v závislosti na aktuální finanční situaci. Peníze na smlouvu lze však zaslat i dopředu, i to je možné a státní podpora v následujících letech se odvíjí od částky tohoto vkladu. „Čtyřčlenná rodina může ročně obdržet na státní podpoře 8 000 Kč, nárok na státní podporu má každý člen rodiny," upřesňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Zrušení smlouvy a nárok na státní příspěvek

Nárok na státní podporu vzniká i v případě zaslání peněz na smlouvu o stavebním spoření během její výpovědní lhůty. Pokud např. klient zrušil v říjnu smlouvu o stavebním spoření a během roku 2018 nezaslal na smlouvu žádné peníze a nevzniká mu nárok na státní podporu, tak obdrží v dubnu 2019 státní podporu ve výši 2 000 Kč, pokud během výpovědní lhůty v listopadu zašle na smlouvu ještě 20 000 Kč. Úročení vkladů na smlouvě o stavebním spoření je i přes snížení úrokové sazby v posledních letech stále vyšší než na spořicích účtech, kde jsou úrokové sazby velmi nízké. Finanční základnou pro výpočet roční státní podpory jsou vklady na smlouvu a úroky z vkladů, ale ponížené o poplatky za uzavření a vedení smlouvy.

Uzavření smlouvy koncem roku

Nárok na státní podporu není vázán trváním smlouvy po celý kalendářní rok. Za rok 2018 vznikne nárok na státní podporu i klientům, kteří uzavřou smlouvu koncem roku 2018 a na smlouvu stihnou ještě do konce roku zaslat dostatečnou částku. „Stavební spoření je bezrizikový finanční produkt podporovaný státem formou státního příspěvku, vklady na smlouvě jsou pojištěny do částky 100 000 euro," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Bonusové programy

Smlouva o stavebním spoření může běžet déle než 6 let, zpravidla je delší spoření i stavebními spořitelnami odměněno určitým zvýhodněním při splnění stanovených podmínek. Stavební spořitelny nabízejí u smluv více tarifů, konzultace s odborným poradcem se rozhodně vyplatí. Při uzavírání smlouvy je tedy dobré si ujasnit, zdali se bude ze smlouvy čerpat v budoucnu úvěr nebo sloužit hlavně ke spoření. Jednotlivé stavební spořitelny nabízí různá zvýhodnění a akce (např. uzavření smlouvy bez poplatku), před uzavřením smlouvy je vhodné situaci na trhu dobře zmapovat.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Říj. 29, 2018, 3:17 odp.