S dobrým pojištěním eliminujeme rizika

Od ledna letošního roku platí nový občanský zákoník, který ovlivňuje každodenní život nás všech. Nová úprava se dotýká i pojistných smluv, posilují se práva občana, např. formou plnění za nemateriální újmu. Kvalitní životní a neživotní pojištění by nemělo v žádné rodině chybět.

Zodpovědné rodiny se zajišťují pro nenadálé situace, které mohou v běžném životě nastat, dobře nastavené pojistné smlouvy přináší klidné spaní. Všichni občané chtějí, aby v případě vážného úrazu, dlouhodobé nemoci nebo škodě na majetku nezůstala rodina bez finančních prostředků. Řešením jsou dobře zvolené pojistné produkty - životní pojištění, pojištění majetku, domácnosti nebo odpovědnosti apod. Dobré pojistné smlouvy přináší potřebnou rodinou pohodu. "Světovým trendem je zodpovědné chování a dostatečná pojistná ochrana proti negativním životním událostem. Proto průměrné rodinné výdaje na životní a neživotní pojištění ve vyspělých zemích stoupají. Minimalizace životních rizik je nesmírně důležitá, neboť stejně jako klesá poměr starobního důchodu k předchozímu příjmu, tak se snižují i invalidní důchody a současně stoupají přímé platby pacientů za léky a léčení", uvádí Emil Brož, ředitel inovativní poradenské společnosti finFOCUS. Dobře nastavené pojistné smlouvy zabraňují tomu, aby se rodina v případě nepříznivých okolností ocitla ve velkých finančních problémech. "Nepojištěný majetek je vysloveně hazardem, kdy škody na majetku, ať už např. krádeží, vichřicí nebo vodovodním zařízením mohou dostat rodinu do finančních těžkostí", poznamenává Emil Brož.

 

Zásada slušnosti = dražší pojistné smlouvy

V oblasti pojištění se od ledna letošního postupuje dle nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.), což je pro občany jako klienty výhodnější. Smlouvy musí být jasné a srozumitelné. Nový občanský zákoník posiluje práva pojištěného, kdy se např. náhrada újmy posuzuje individuálně a nikoliv dle tabulek. Nový občanský zákoník přináší zásadu slušnosti, díky čemuž se očekává nárůst náhrady za vzniklou újmu na životě a zdraví. Osobní náhradu může požadovat více lidí než dříve (např. při dopravní nehodě), jestliže se prokáže újma (např. psychické problémy). Pojistné smlouvy z tohoto důvodu zdraží a zájem o pojištění odpovědnosti stoupne. Teprve praxe však ukáže, v jakém rozsahu.

 

Povinné pojistné zdraží

Výběru pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinného pojistného) je potřeba věnovat dostatečnou pozornost, aby byly limity plnění dostatečné či asistenční služba kvalitní. Orientace u povinného pojištění pouze na nejnižší cenu se nemusí vyplatit, je potřeba zohlednit více faktorů. V nejbližších měsících můžeme očekávat zdražení povinného ručení, situace u jednotlivých pojišťoven se však bude lišit a postup jednotlivých pojišťoven bude individuální. Povinné ručení zdraží, neboť pojišťovny musí nejméně 3 % z přijatého pojistného plnění odvádět do Fondu zábrany škody, z něhož se budou peníze přerozdělovat mezi hasiče a záchranáře. Pojišťovny musí v kalkulacích zohlednit i větší riziko vyššího plnění za náhradu škody pro poškozené, neboť jednotlivé případy se posuzují individuálně a nikoliv dle vyhlášky. Očekávají se především vyšší náhrady na zdraví a více soudních sporů, což opět bude znamenat růst nákladů pojišťoven a promítne se i do cen havarijního pojištění.

 

Problém podpojištěnosti

Přestože v Česku stoupá počet pojistných smluv, tak některé z nich jsou podpojištěny a finanční zajištění v případě pojistné události je vzhledem k dosahovanému rodinnému příjmu nebo hodnotě majetku nedostatečné. Nastavení parametrů všech pojistných smluv je nesmírně důležité. "Zejména OSVČ by měly mít adekvátní vlastní komerční pojištění pro případ pracovních neschopnosti a zdravotních problémů, neboť naprostá většina OSVČ nemá nárok na nemocenskou, protože naprostá většina z nich není účastna na dobrovolném nemocenské pojištění. Většina OSVČ platí méně na důchodovém pojištění, a proto má i velmi nízký případný invalidní důchod. Navíc splnění podmínek pro přiznání invalidního důchodu je rok od roku náročnější a pouze zdravotní problémy k přiznání invalidního důchodu nestačí. Dobře nastavená pojistná smlouva zajistí, aby se rodina při zdravotních problémech živitele rodiny nepropadla "do chudoby", uvádí Emil Brož.

 

Pojištění je výhodnější

Můžeme říci, že nový občanský zákoník pojištění zatraktivnil. Klienti získávají více práv a nároků než v minulosti. Odškodnění trvalých následků bude zpravidla vyšší (každý případ je individuální) než v minulosti, nárok na odškodnění bude mít např. i svědek dopravní nehody v případě psychické újmy.  Vyhláška č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění byla zrušena a postupuje se u nemajetkové újmy dle nového občanského zákoníku, posuzování je více individuální s možností vyšší náhrady než v minulosti.

 

Konzultace se vyplatí

Nastavení všech pojistných smluv (životních i neživotních) je potřeba přizpůsobit rodinné situaci a požadavkům. Podpojištěné smlouvy s nedostatečným plněním neplní svůj účel. Dobře zvolené parametry všech pojistných smluv jsou pro rodinu jednoznačně přínosné, neboť vlastní zabezpečení proti životním rizikům je rok od roku důležitější. Parametry jednotlivých smluv je vhodné konzultovat s odborníkem, aby zajištění odpovídalo majetkové a životní situaci rodiny. Nabídka pojistných smluv na trhu se mění, je dobré se přizpůsobit novým trendům. Pravidelná kontrola jednotlivých smluv je šancí, jak měsíčně ušetřit zajímavou částku, kterou je následně možné investovat.

 

O společnosti finFOCUS

finFOCUS je mladá inovativní poradenská společnost, která je složena z finančních specialistů s dlouholetou praxí na finančním trhu. Poskytuje pro tyto finanční specialisty největší produktové zázemí na trhu, servisní a marketingovou podporu, vzdělávání a kvalitní back office. Mise společnosti: "Chceme, aby klienti dokázali rozlišit na trhu poradenství od běžného prodeje produktů".

Led. 20, 2014, 1:15 odp.