Prodej CP a daňové přiznání za rok 2014

Kdo pořídil v loňském roce cenné papíry a ještě během roku 2014 je prodal, ten musí zahrnout příjem z prodeje cenných papírů do daňového přiznání za rok 2014. Nesplní totiž časový test. Výjimkou jsou roční souhrnné příjmy drobných investorů do 100 tisíc Kč.

Do cenných papírů investuje každoročně více občanů, neboť lze dosáhnout zajímavých zisků a jedná se o tolik oblíbený pasívní příjem. Výhodou z příjmů z prodeje cenných papírů je rovněž skutečnost, že se z těchto příjmů neplatí povinné sociální a zdravotní pojištění. Daň z příjmu fyzických osob se při splnění podmínek pro daňové osvobození rovněž neplatí. Celkové zdanění z příjmů z prodeje cenných papírů je tedy značně nižší než zdanění příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.

Přísnější podmínky od roku 2014

Příjem z prodeje cenných papírů patří mezi příjmy, které jsou při splnění zákonných podmínek osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob. Stejně jako např. prodej nemovitostí. Od roku 2014 došlo ke zpřísnění podmínek pro daňové osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. V daňovém přiznání za rok 2014 tak bude více občanů uvádět příjem z prodeje cenných papírů. „V daňovém přiznání za rok 2013 se neuváděly příjmy z prodeje cenných papírů, jestliže doba mezi jejich nabytím a prodejem přesáhla šest měsíců. Od roku 2014 je však lhůta pro osvobození již tříletá," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Drobní investoři se dani z příjmu vyhnou

Prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od daně z příjmu fyzických osob od loňského roku ovlivňuje načasování prodeje cenných papírů. Daňové hlediska je potřeba zohlednit při rozhodování o prodeji. Drobní investoři však nemusí mít při nákupu a prodeji cenných papírů daňové starosti. Jestliže byl příjem z prodeje cenných papírů v roce 2014 nižší než 100 000 Kč, tak je tento příjem od daně z příjmu fyzických osob osvobozen. I zaměstnanci mající příjmy z prodeje cenných papírů do limitu nemusí podávat daňové přiznání a daňové záležitosti za loňský rok za ně provede zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování daně. "Limit pro osvobození se však vztahuje na roční příjem, nikoliv zisk, s tím je potřeba počítat. Při příjmu z prodeje cenných papírů např. 120 000 Kč výdajích 80 000 Kč je nutné tuto obchodní transakci zohlednit v daňovém přiznání a řádně zaplatit daň z příjmu," upozorňuje Emil Brož.

Jak se příjem z prodeje cenných papírů zdaňuje? 

Občané mající příjmy z prodeje cenných papírů, které je potřeba zdanit, budou vyplňovat přílohu č. 2 daňového přiznání, protože příjem z prodeje cenných papírů je příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu. Základem daně dle § 10 bude příjem z prodeje cenných papírů ponížený o prokazatelně vynaložené náklady. Výdajem je zejména pořizovací cena cenných papírů, ale také různé poplatky související s nákupem. Např. při příjmech z prodeje cenných papírů ve výši 130 000 Kč a výdajích 90 000 Kč je základem daně částka 40 000 Kč (130 000 Kč - 90 000 Kč). Při vyčerpání všech daňových slev a daňových odpočtů by daň z příjmu ze zisku z této obchodní transakce byla 6 000 Kč (15 % z 40 000 Kč). "Zaměstnanci nebo živnostníci podávající daňové přiznání však musí počítat s tím, že případná ztráta z prodeje cenných papírů jim nesníží celkový základ daně. Zjednodušeně řečeno ztráta z prodeje cenných papírů nesníží živnostníkovi hrubý zisk a tedy daňovou povinnost ze samostatné výdělečné činnosti," vysvětluje Emil Brož.

Daňové osvobození neplatí vždy

Daňové osvobození pro neplacení daně z příjmu fyzických osob z příjmů z prodeje cenných papírů však nemohou využít všichni občané. Zákonem jsou stanoveny mantinely. Daňové osvobození nemohou např. využití lidé, jenž mají celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti 5 % a více v posledních dvou letech.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

 

Kontakty: 

finFOCUS, s. r. o.
Jugoslávská 481/12
Praha 2
120 00

www.finfocus.cz

info@finfocus.cz
+420 778 088 155
+420 778 882 082

Úno. 23, 2015, 10:28 dop.