Příjmy z pronájmu a daňové povinnosti zaměstnance

Pořízení druhé nemovitosti za účelem jejího pronájmu je možností, jak mít pravidelný pasivní příjem i v penzi. Zaměstnanci mající příjmy z pronájmu však musí počítat s plněním daňových povinností.

Investování do pořízení další nemovitosti je pro řadu lidí při současných nízkých úrokových sazbách hypotečních úvěrů atraktivní. Pravidelný pasivní příjem z pronájmu může náklady na splácení hypotéky minimalizovat a po splacení hypotečního úvěru v předdůchodovém věku bude příjem z pronájmu důležitým vlastním finančním zdrojem v důchodu. „Splácení hypotečního úvěru ovlivňuje rodinné hospodaření dlouhodobě, proto je vhodné se při výběru hypotéky a nastavení jejich parametrů poradit s odborníkem a výběru hypotéky věnovat dostatek času stejně jako výběru nemovitosti," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Povinnost podání daňového přiznání

Za většinu zaměstnanců vyřizuje daňové povinnosti jejich zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně. Zaměstnanci mající jiné zdanitelné příjmy, a to před odečtením výdajů, nad 6 000 Kč však nemohou zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně požádat a musí si sami podat daňové přiznání. Zaměstnanci mající pravidelné příjmy z pronájmu potřebují k vyplnění daňového přiznání od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech za daný rok. Příjem z pronájmu podléhá pouze placení daně z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění se z příjmu z pronájmu neplatí, proto je potřeba podat pouze daňové přiznání k dani z příjmu na místně příslušný finanční úřad. V prvním roce pořízení nemovitosti je nutné podat i daňové přiznání k dani z nemovitosti na místně příslušný finanční úřad, při koupi nemovitosti v roce 2016 tedy do konce ledna 2017. Daň z nemovitosti se platí na daný rok do konce května a daň platí vlastník nemovitosti k 1. lednu daného roku.

Nelze uplatnit odpočet úroků z hypotečního úvěru

Zaplacené úroky z úvěru na bydlení patří při splnění zákonných podmínek mezi nezdanitelné položky snižující daňový základ a následně tedy i vypočtenou daň z příjmu. Základní podmínkou však je, že hypotečním úvěrem je řešena vlastní bytová potřeba. „U pronajímané nemovitosti tedy nelze uplatnit daňový odpočet zaplacených úroků z hypotečního úvěru," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Jak uplatnit výdaje?

U pronájmu se uplatňují buď skutečné výdaje nebo výdaje 30% paušálem. Pokud jsou skutečné výdaje nízké, tak zaměstnanci mající příjmy z pronájmu z důvodu daňové jednoduchosti volí právě výdaje paušálem. V takovém případě je potřeba mít doložené příjmy za celý rok a výdaje činí 30 % z ročních příjmů. Při uplatnění výdajového paušálu je potřeba počítat s tím, že žádné další výdaje není možné již uplatnit a všechny jsou zahrnuty ve výdajovém paušálu.

Kdy lze uplatnit daňové zvýhodnění na děti?

Někteří zaměstnanci mají obavy z uplatnění výdajového paušálu, přestože je to pro ně výhodnější a jednodušší, aby mohli uplatnit daňové zvýhodnění na děti nebo daňovou slevu na manželku s vlastními příjmy nepřesahujícími 68 tisíc Kč za kalendářní rok. Při využití výdajového paušálu skutečně nelze tyto dvě daňové slevy v daňovém přiznání uplatnit. Když však dílčí základ daně, u kterého je uplatněn výdajový paušál, je nižší než 50 %, potom je možné uplatnit daňové zvýhodnění na děti a daňovou slevu na manželku s vlastními příjmy do limitu. „Protože většina zaměstnanců s příjmy z pronájmu má dílčí základ daně ze závislé činnosti vyšší než polovinu celkového základu daně, tak může uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku s příjmy do limitu i při využití výdajového paušálu u pronájmu," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Zář. 26, 2016, 6:47 odp.