Předdůchod je odměnou za finanční odpovědnost

Lidé dlouhodobě spořící si v doplňkovém penzijním spoření mohou přestat dříve pracovat a odejít do předdůchodu. Na předdůchod nedosáhnou všichni občané, ale pouze ti, kteří si vytvořili na své smlouvě dostatečně vysoký finanční polštář.

Přestože státní důchody díky vysoké valorizaci od lednové splátky důchodu výrazně stouply, tak zodpovědní občané vědí, že v budoucnu bude výpočet důchodu z důvodů demografických změn mnohem méně výhodný než nyní a finanční plánování na penzi hraje v rodinném hospodaření důležitou roli. „Jednou ze základních možností je spoření v doplňkovém penzijním spoření, kdy lze při měsíčním vkladu na smlouvu v částce 1 000 Kč a více dostávat měsíční státní příspěvek ve výši 230 Kč," říká Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Předdůchod ocení mladší ročníky

Důchodový věk v Česku postupně stoupá a dle aktuálně platné legislativy je zastropován na 65 let. Kdo nebude moci nebo nebude chtít pracovat až do řádného důchodového věku, ten může odejít do předčasného důchodu nebo čerpat předdůchod. V řadě vyspělých zemí světa se důchodový věk postupně prodlužuje i nad 65 let, tak se dá očekávat, že atraktivita dřívějšího odchodu do starobního důchodu bude v Česku stoupat. „V případě volby předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením za předčasnosti, při volbě předdůchodu a tedy čerpání vlastních naspořených peněz z doplňkového penzijního spoření se lze krácení vyhnout a následně odejít až do řádného starobního důchodu," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Jak vysoké musí být úspory?

Pro možnost využití předdůchodu je dlouhodobé spoření nutností, neboť měsíční částka předdůchodu musí činit alespoň 30 % z průměrné mzdy a předdůchod je potřeba pobírat nejméně dva roky. Výhodou je, že pro účely placení zdravotního pojištění jsou předdůchodci státními pojištěnci. Nejdříve je možné do předdůchodu odejít pět let před dosažením řádného důchodového věku, přičemž se posuzuje důchodový věk muže stejného ročníku narození. „Na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření může přispívat zaměstnanci i zaměstnavatel, když roční příspěvky zaměstnavatele na státem podporované produkty jsou do souhrnné roční částky 50 000 Kč osvobozeny od daní," sděluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Proč mít více finančních produktů?

K vytvoření dostatečného vlastního finančního polštáře na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření je důležité zapojit do spoření i zaměstnavatele. Z daňového hlediska je výhodnější zvýšit příspěvek zaměstnavatele na smlouvu do limitu než zvýšit o stejnou částku hrubou mzdu. V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně je možné uplatnit daňový odpočet až ve výši 24 000 Kč, na který dosáhnou občané spořící na smlouvu 36 000 Kč a více za rok. U doplňkového penzijního spoření je tedy dobré maximalizovat příspěvky zaměstnavatele a dosáhnout na maximální státní příspěvek. Současně je však dobré pamatovat na to, že pouze spoření v doplňkovém penzijním spoření nestačí. „Další možnosti finančního zajištění je potřeba přizpůsobit finančním možnostem, sklonu k riziku a dalším aspektům, dlouhodobá spolupráce s kvalitním poradcem se rozhodně vyplatí," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Výhoda přivýdělku na dohodu o provedení práce

Občané pobírající předdůchod mohou bez omezení pracovat a mít libovolně vysoké příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Primárně předdůchod čerpají občané, kteří chtějí z různých důvodů přestat dříve pracovat a přitom se vyhnout finančně krácenému předčasnému důchodu, přesto si chtějí někteří předdůchodci přivydělat. „Ideální variantou je přivýdělek na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, kdy se jedná o práci pouze na pár hodin týdně a zdanění je v takovém případě pro předdůchodce nulové," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Bře. 25, 2019, 5:23 odp.