Pořízením nemovitosti se lze zajistit na penzi

Státní penze bude v budoucnu klesat. Úloha vlastního zabezpečení na důchod poroste. Jednou z možností může být pořízení vlastní nemovitosti (i druhé). Úrokové sazby u hypotečních úvěrů jsou nyní příznivé. 

Odchodem do důchodu klesají rodinné příjmy mnohdy více než o polovinu, v budoucnu to bude ještě více. Vlastní investice na důchod jsou pro zodpovědné občany samozřejmostí. Možností, jak se finančně zajistit na důchod, je samozřejmě více, záleží na osobním investičním profilu každého občana. Investice do pořízení nemovitosti patří mezi nejoblíbenější, je totiž jednoduchá a srozumitelná. "Hypoteční úvěr je splacen před odchodem do důchodu. Druhou nemovitost je možné v důchodu pronajímat nebo prodat. Investice v produktivním životě do nemovitostí je tedy výhodná, neboť odchodem do důchodu nedojde k dramatickému snížení životní úrovně", uvádí Emil Brož, ředitel inovativní poradenské společnosti finFOCUS. Při plánování hypotéky by měl vybraný byt či dům odpovídat finančním možnostem rodiny. Nejdříve je tedy možné koupit menší byt a při zlepšení rodinné finanční situace ho prodat a pořídit větší.

 

Vybíráme nejenom nemovitost

Při odchodu do důchodu je důležité mít vyřešeno vlastní bydlení. Občané v předdůchodovém věku, kteří nemají vlastní bydlení, mohou mít v důchodovém věku problém najít kvalitní podnájem. Při splacení hypotéčního úvěru před odchodem do důchodu je bydlení ve vlastním citelně levnější než v podnájmu. "Kvalitní nemovitost se dá vždy výhodně prodat. Při finančních problémech v důchodu je možné vlastní nemovitost prodat, koupit menší nemovitost a tím získat finanční přilepšení k penzi" doplňuje Emil Brož. Vždy je potřeba nákupu nemovitosti, bytu nebo domu, věnovat dostatek času a je vhodné při nákupu zohlednit celou řadu faktorů, např. dostupnost, nároky na vybavení, velikost. Rozdílné požadavky jsou na nemovitost, ve které chceme bydlet, a na nemovitost, kterou hodláme pronajímat. Stejně jako je potřeba věnovat dostatek času výběru nemovitosti, tak je vhodné pečlivě vybrat hypotéční úvěr. "Financování pořízení nemovitosti (první nebo druhé! je závažným finančním rozhodnutím, nabídka na trhu je pestrá, proto je vhodné poradit se s dobrým finančním poradcem a snížit tak celkové náklady na hypotéku", vysvětluje Emil Brož a dodává "Úrokové sazby jsou nyní velmi výhodné, pohybují se okolo 3% hranice, kdo plánuje pořízení nového bytu nebo domu, ten by měl této příznivé situace využít, na výhodnější podmínky již nelze čekat".

 

S hypotékou jsme finančně zodpovědnější

Splácení hypotéky je dlouhodobý závazek, který některé občany odrazuje, neboť chtějí více cestovat nebo mít více peněz na zábavu a koníčky. Když nastavené parametry hypotéky odpovídají finančním možnostem rodiny, tak není potřeba se hypotéčního úvěru bát. "Mnohdy totiž teprve závazek hypotéky dotlačí rodiny k finanční zodpovědnosti a promyšlenému finančnímu plánování rodinného rozpočtu. Díky hypotéce začnou mít rodiny své výdaje pod kontrolou a podaří se jim ušetřit na provozních výdajích. Splacení hypotéky tak nemusí znamenat, že rodina nepojede na dovolenou", doplňuje Emil Brož. Rodiny splácející hypotéční úvěr umějí zpravidla lépe finančně plánovat a řídit rodinné finance. Rodinné nákupy jsou promyšlenější a nekupují se věci, které nejsou potřeba. S čerpáním hypotéčního úvěru jsou navíc spojené i daňové úlevy. Při splnění zákonných podmínek je možné od základu daně odečíst zaplacené úroky během roku na hypotéčním úvěru, musí však být úběrem vyřešena vlastní bytová potřeba.

 

Kolik má rodině zůstat po splátce hypotéky?

Jakýkoliv úvěr musí odpovídat finanční situaci. V případě, že rodině zůstane po splacení všech měsíčních splátek úvěru, měsíční částka alespoň ve výši dvojnásobku životního minima, potom má rodina možnost si i vytvářet drobné rezervy na nečekané výdaje. Minimálně by rodině po splacení všech měsíčních úvěrových splátek mělo zůstat více než 1,5násobek životního minima.

 

Praktický příklad

Rodina Červených má čistý rodinný měsíční příjem 30 000 Kč, který obdrží na svůj bankovní účet. Rozhodující je částka, se kterou mohou manželé Červení volně disponovat, nikoliv jejich hrubá mzda, ze které se odvádí daně ze mzdy. Manželé Červení mají dvě děti ve věku 8 a 10 let. Manželé Červení mají možnost odkoupit za výhodných finančních podmínek menší byt v dobré lokalitě. Kolik měsíčně by mohli splácet na hypotéčním úvěru, když v současné době nečerpají žádný úvěr nebo půjčku?

V přiložené tabulce je proveden orientační propočet maximální měsíční splátky hypotéčního úvěru, kterou by mohli manželé Červení splácet. Aby se rodina nedostala do finančních potíží, bylo by vhodné, aby jí i po měsíční splátce úvěru zůstal dvojnásobek životního minima.

Text

Částka

Rodinný čistý příjem

30 000 Kč

Životní minimum rodiny

10 250 Kč

(3 140 + 2 830 + 2 140 + 2 140)

Dvojnásobek životního minima

20 500 Kč

(10 250 x 2)

Doporučená maximální splátka úvěru

9 500 Kč

(30 000 Kč - 20 500)

 

O společnosti finFOCUS

finFOCUS je mladá inovativní poradenská společnost, která je složena z finančních specialistů s dlouholetou praxí na finančním trhu. Poskytuje pro tyto finanční specialisty největší produktové zázemí na trhu, servisní a marketingovou podporu, vzdělávání a kvalitní back office. Mise společnosti: "Chceme, aby klienti dokázali rozlišit na trhu poradenství od běžného prodeje produktů".

Dub. 16, 2014, 2:30 odp.