Platba na finanční produkty koncem roku

Při dobré finanční situaci koncem roku je možné díky jednorázovému vkladu na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření či stavební spoření maximalizovat daňové výhody nebo státní příspěvek.

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření jsou státem podporované finanční produkty k zajištění na penzi. Na smlouvu je možné čerpat státní příspěvek a o vlastní vklady na smlouvu je možné si snížit roční daňový základ a zaplatit tak méně na dani z příjmu fyzických osob. „Za účelem využití maximálního daňového odpočtu je přitom možné peníze na smlouvu doplatit jednorázově koncem roku dle aktuální finanční situace," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Daňový odpočet za rok 2017 je vyšší

Za kalendářní rok 2017 je možné snížit základ daně pro výpočet daně z příjmu fyzických osob až o 24 000 Kč. Maximální částka daňového odpočtu se tak zvýšila o 12 000 Kč. Pro účely daňového odpočtu se však zjednodušeně zohledňují až roční vklady nad 12 000 Kč, neboť do této částky je spoření v penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření státem podporováno formou státního příspěvku. Na maximální daňový odpočet ve výši 24 000 Kč, tak dosáhnou klienti, kteří za rok 2017 vloží na svoji smlouvu 36 000 Kč a více.„V plné míře uplatní daňový odpočet i klient, který spoří na svoji smlouvu např. 1 500 Kč měsíčně a koncem roku 2017 doplatí na svoji smlouvu jednorázově 18 000 Kč," vypočítává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Příspěvek zaměstnavatele

Na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření může zaměstnanci zaslat na smlouvu peníze koncem roku i zaměstnavatel. Roční příspěvek zaměstnavatele na státem podporované finanční produkty, mezi které patří i penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, je osvobozen od daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění do souhrnné roční částky 50 000 Kč.

Daňový odpočet mohou uplatnit oba manželé

Některé daňové výhody, např. daňové zvýhodnění na děti nebo školkovné, může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Jestliže mají smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření uzavřenu oba rodiče, tak daňový odpočet může uplatnit každý z nich a oba zaplatí méně na dani z příjmu fyzických osob. Zatímco však pro účely měsíčního státního příspěvku na smlouvu je rozhodující sjednaná měsíční částka na smlouvě a měsíční vklady, tak pro účely daňového odpočtu se hodnotí celá částka vložená na smlouvu během roku. „Pro účely daňového odpočtu se však započítávají pouze přímé vklady klienta na svoji smlouvu, případné vklady zaměstnavatele na smlouvu se nezapočítávají," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Roční státní příspěvek u stavebního spoření

Stavební spoření je stále pro řadu lidí atraktivním finančním produktem, přestože během let klesala maximální částka státního příspěvku. Za rok 2017 může rodina čerpat maximální státní příspěvek na každou smlouvu ve výši 2 000 Kč, pokud roční hodnocené vklady na smlouvu činí 20 000 Kč a více. U stavebního spoření se přitom hodnotí částka za celý rok, proto lze během roku např. spořit na každou smlouvu v rodině spořit 1 000 Kč a za účelem čerpání maximálního státního příspěvku vložit peníze na smlouvu jednorázově koncem roku dle aktuální finanční situace. „Nárok na státní příspěvek mají i děti, kterým uzavřeli smlouvu o stavebním spoření rodiče a spoří jim celá rodina včetně prarodičů. Čtyřčlenná rodina tak může za rok 2017 obdržet státní příspěvek v souhrnné výši 8 000 Kč, na každou smlouvu 2 000 Kč," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Říj. 31, 2017, 11:23 dop.