Odměnou zodpovědného finančního chování je i nižší zdanění

Stát podporuje občany, kteří chtějí bydlet ve vlastním, spoří si na penzi a jsou pojištěni. Odpočty úroků z bydlení, penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření nebo životního pojištění mohou snížit daňovou povinnost o tisíce korun.

Daňové odpočty, neboli nezdanitelné položky, snižují základ daně, daňová povinnost může být následně výrazně nižší. Mezi nejčastěji využívané daňové odpočty patří úroky z úvěru na bydlení, příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření a příspěvky na životní pojištění. "Při uplatnění daňových odpočtů např. v souhrnné výši 54 tisíc Kč za rok 2013 je výsledná daň z příjmu fyzických osob nižší o 8 100 Kč (15 % z 54 000 Kč). Myslet včas na vlastní zajištění na penzi formou spoření ve III. důchodovém pilíři nebo pořídit si vlastní bydlení na hypotéku je výhodné i z daňového hlediska. Vlastní finanční zodpovědnost se jednoznačně vyplácí", poznamenává Emil Brož, ředitel inovativní poradenské společnosti finFOCUS.

 

Odpočet úroků z bydlení

V daňovém přiznání za rok 2013 je možné uplatnit daňový odpočet zaplacených úroků z bydlení až do výše 300 tisíc Kč. Daňový odpočet je možné uplatnit vždy pouze na úroky, nikoliv jistinu úvěru. Úvěrem musí být řešena bytová potřeba občana, tuto podmínku nesplňují např. rekreační nemovitosti. "Možnost uplatnění daňového odpočtu je vhodné zohlednit do kalkulace ceny hypotéky, neboť vlivem možnosti daňového odpočtu je celková cena hypotéky nižší. A to i v případě, že by došlo v příštích letech k plánovanému legislativnímu snížení maximálního limitu pro odpočet z 300 tisíc Kč na 80 tisíc Kč", poznamenává Emil Brož. Při uplatnění daňového odpočtu u zaplacených úroků je potřeba k daňovému přiznání přiložit potvrzení o zaplacených úrocích během roku 2013, toto potvrzení zasílají banky nebo stavební spořitelny automaticky v dostatečném časovém předstihu. Při problémech s nedoručením potvrzení je nutné banku kontaktovat.

 

Produkty III. důchodového pilíře

Penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření jsou součástí III. důchodového pilíře a zaplacené příspěvky během roku 2013 na uvedené produkty snižují daňovou povinnost. Základ daně snižují zaplacené příspěvky během roku ponížené o 12 000 Kč. Maximálně je možné snížit základ daně o 12 000 Kč. "Oproti roku 2012 došlo ke změně. V roce 2012 snižovaly základ daně měsíční příspěvky nad 500 Kč měsíčně, v roce 2013 však až od 1 000 Kč měsíčně. Do měsíční úložky 1 000 Kč se daňový odpočet neuplatní. Maximální daňový odpočet ve výši 12 000 Kč je dosažen při měsíční úložce 2 000 Kč a více během roku 2013", doplňuje Emil Brož. Potřebné potvrzení, které je potřeba přiložit k daňovému přiznání, zasílají penzijní společnosti automaticky.

 

Životní pojištění

Zaplacené příspěvky na životní pojištění mohou snížit základ daně za rok 2013 až o 12 000 Kč. Musí však být dodrženy zákonné podmínky. Ve smlouvě musí být sjednána výplata pojistného nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy se dosáhne věku 60 let. Potřebné potvrzení zasílají pojišťovny automaticky.

 

Jak vysoká může být daňová úspora?

Při využití maximálního limitu u odpočtů úroků z úvěru na bydlení, penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření a životního pojištění se sníží daň z příjmu fyzických osob za rok 2013 o 48 600 Kč. Takové úspory dosáhne občan, který zaplatil v loňském roce na úrocích z bydlení 300 000 Kč, na penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření 24 000 Kč a na životním pojištění 12 000 Kč. Daňový odpočet bude 324 000 Kč a daňová úspora zmíněných 48 600 Kč (15 % z 324 000 Kč). "Daňové odpočty nesnižují vypočtenou daň z příjmu, ale daňový základ, proto je maximální daňová úspora 48 600 Kč a nikoliv 324 000 Kč", vysvětluje Emil Brož a pro názornost uvádí tabulku s výší daňové úspory v závislosti na výši daňového odpočtu. 

 

Daňový odpočet

Daňová úspora

Daňový odpočet

Daňová úspora

10 000 Kč

1 500 Kč

80 000 Kč

12 000 Kč

20 000 Kč

3 000 Kč

100 000 Kč

15 000 Kč

30 000 Kč

4 500 Kč

150 000 Kč

22 500 Kč

40 000 Kč

6 000 Kč

200 000 Kč

30 000 Kč

50 000 Kč

7 500 Kč

250 000 Kč

37 500 Kč

60 000 Kč

9 000 Kč

300 000 Kč

45 000 Kč

 

 

O společnosti finFOCUS

finFOCUS je mladá inovativní poradenská společnost, která je složena z finančních specialistů s dlouholetou praxí na finančním trhu. Poskytuje pro tyto finanční specialisty největší produktové zázemí na trhu, servisní a marketingovou podporu, vzdělávání a kvalitní back office. Mise společnosti: "Chceme, aby klienti dokázali rozlišit na trhu poradenství od běžného prodeje produktů".

Úno. 20, 2014, 4:44 odp.