Nezapomeňte na přiznání k dani z nemovitosti

Ať už jste v roce 2017 koupili nemovitost nebo ji zdědili nebo jste ji dostali darem, tak musíte do konce ledna 2018 podat přiznání k dani z nemovitosti.

Zatímco daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující pouze z úplatného převodu nemovitosti, tak daň z nemovitosti platí majitel nemovitosti k 1. lednu daného 2018. „Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává pouze jednou, a to do konce ledna následujícího roku. Daň z nemovitosti pro rok 2018 je potom nutné zaplatit do konce května 2018," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Daň se platí dopředu

Daň z nemovitosti se platí dopředu dle stavu k prvnímu lednu. Případná změna majitele nemovitosti během roku nemá vliv na platbu daně z nemovitosti. Kdo v roce 2017 koupil nemovitost, ten za rok 2017 nemá starosti spojené s placením daně z nemovitosti, neboť pro rok 2017 platil daň ještě prodávající. Kupující musí do konce ledna 2018 podat daňové přiznání pro rok 2018. Pokud je vypočtená daň následně 5 000 Kč a méně, potom se platí jednorázově do konce května. „V případě, že je roční daň z nemovitosti vyšší než 5 000 Kč, potom je možné platit daň ve dvou splátkách, první do konce května a druhou do konce listopadu," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Změna podkladů

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává jedenkrát, v následujících letech nikoliv a daň se platí dle rozhodných skutečností uvedených v daňovém přiznání. V dalších letech zasílají finanční úřady k úhradě daně poštovní poukázky. V případě, že však dojde ke změně rozhodných skutečností pro výpočet daně, např. rozšíření nemovitosti, potom je nutné opět daňové přiznání podat. Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemku a z daně ze staveb. Výši daně z nemovitosti ovlivňuje i koeficient stanovený pro příslušnou obec. „Daň z nemovitosti u stejně velkých pozemků nebo bytů tak bývá v praxi rozdílná," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Kde se podává daňové přiznání?

V praxi se stává, že daňové přiznání k dani z nemovitosti je potřeba odevzdat na jiný finanční úřad, než kde se standardně podává např. daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Daňové přiznání se totiž podává na finančním úřadu, kde se příslušná nemovitost nachází. Splnění daňových povinností je potřeba věnovat dostatečnou pozornost, protože jinak hrozí sankce. „V případě, že je zpoždění delší než 5 pracovních dní, potom je předepsána pokuta ve výši 0,05 % stanovené daně, nejvýše však 5 % stanovené daně. Při nepodání řádného daňového tvrzení činí pokuta nejméně 500 Kč," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Pronájem nemovitosti

Oblíbenou investicí je koupě nemovitosti za účelem jejího pronájmu. I když majitel nemovitosti v roce 2017 koupil byt, který hned pronajal, tak musí podat do konce ledna daňové přiznání k dani z nemovitosti. Není rozhodující, zdali ve vlastní nemovitosti bydlí či nikoliv. Jiná situace je u družstevních bytů. Družstevníci nemají žádné daňové starosti s daní z nemovitosti. „Při převodu členských práv k družstevnímu bytu se neplatí ani daň z nabytí nemovitých věcí," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Led. 29, 2018, 11:40 dop.