Na zadní kolečka je dobré myslet již ve třiceti

Dlouhodobá pracovní neschopnost, přiznání invalidity nebo odchod do starobního důchodu znamenají citelný pokles životní úrovně rodiny. Zodpovědní občané by proto měli mít uzavřeny vlastní komerční produkty. Život pouze se státními dávkami v invaliditě, nemoci nebo důchodu není snadný.

Úloha vlastního finančního zajištění na důchod rok od roku stoupá. Vzhledem k demografickým změnám bude tento trend v budoucnu pokračovat. Rodinné spoření a investování na důchod nabírá na důležitosti. „Ve vyspělých zemích světa považují občané vlastní zajištění na důchod za jednu z priorit rodinného plánování a na penzi myslí v průměru již od 30 let," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Trendem je aktivní penze

 Ve vyspělých zemích světa je penze odměnou za celoživotní práci. Penzisté mají konečně čas věnovat se svým zájmům a podniknout věci, na které nebyl kvůli práci čas. Odchodem do penze totiž život zdaleka nekončí. Světovým trendem je aktivní penze. Důchodci ve světě hodně cestují, baví se, navštěvují se a vyráží za kulturou. Mnozí penzisté jsou v dobré kondici a chtějí si náležitě užít podzim života. Bez vlastního finančního polštáře však na koníčky v penzi příliš nezbývá. 

Porovnání důchodu a mzdy

Výpočet státního důchodu je složitý, protože ho ovlivňuje průběh celého produktivního života. Výše státního důchodu závisí na řadě faktorů. Odchod do starobního důchodu však znamená pokles rodinného příjmu. Mnohdy více, než si někteří občané připouští. V horší finanční situaci jsou v penzi jednotlivci, neboť náklady na bydlení platí sami. Manželské páry jsou na tom v důchodu z finančního hlediska lépe. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočítán státní starobní důchod v roce 2015 dle výše průměrné měsíční mzdy za odpracované roky v současné hodnotě. Ve všech případech počítáme pro zjednodušení se získanou dobou pojištění 40 let. Při vyšší době pojištění by byl státní důchod vyšší, při nižší době pojištění naopak nižší. Státní důchod totiž závisí nejenom na příjmech, ale rovněž na době pojištění. Do doby pojištění se počítají odpracované roky a tzv. náhradní doby pojištění, kdy nemá občan žádný příjem podléhající platbě sociálního pojištění, ale přesto se tyto roky pro důchodové účely hodnotí, např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu. 

Průměrná hrubá mzda

Měsíční důchod

Pokles příjmů

15 000 Kč

9 939 Kč

33,7 %

25 000 Kč

11 499 Kč

54,0 %

35 000 Kč

13 059 Kč

62,7 %

45 000 Kč

14 619 Kč

67,5 %

55 000 Kč

16 179 Kč

70,6 %

65 000 Kč

17 739 Kč

72,7 %

 

V tabulce porovnáme hrubou mzdu s důchodem, neboť čistá mzda se může u každého občana lišit. Při stejné hrubé mzdě je možné mít odlišnou čistou mzdu. Závisí na využití daňových slev a odpočtů. Rozdíly mohou být značné. Přesto můžeme říci, že odchodem do penze klesá příjem o desítky procent. Při vyšším příjmu je pokles životní úrovně při odchodu do důchodu vyšší. Pro většinu občanů není dosažitelný ani měsíční důchod 15 000 Kč. „Z důvodu nepříznivého demografického vývoje nebude v budoucnu náhradový poměr u důchodu vyšší než je tomu nyní. Spíše naopak. V Česku, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, žijeme déle a delší dobu se čerpá státní důchod. Navíc z důvodu nižší porodnosti klesá poměr mezi penzisty a občany odvádějícími ze svého příjmu důchodové pojištění," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS. 

Proč investovat na důchod co nejdříve? 

Život mladých lidí není z finančního hlediska jednoduchý. Stojí na začátku pracovní kariéry. Pořizují si vlastní bydlení a splácí hypoteční úvěr. Jeden z partnerů je na rodičovské dovolené, což opět přináší nižší rodinný příjem. Přesto je vhodné již v této době finančně myslet na penzi. Začít s nižší měsíční investicí a postupem času je zvyšovat. Čím dříve se s investováním na důchod začne, tím je možné dosáhnout požadované úspory s nižší měsíční investicí. Každý má samozřejmě jiné požadavky na vlastní zajištění na důchod. Vše se odráží od životní úrovně v produktivním věku. Občané s vyššími příjmy musí investovat na penzi více než lidé s nižšími příjmy. 

Kolik investovat na důchod? 

Jak vysoké mít vlastní zajištění na penzi je individuální záležitostí. Např. kdo bude chtít pobírat vlastní měsíční důchod ve výši 5 500 Kč po dobu 20 let při úrokové sazbě 2,9 %, ten bude muset mít naspořen 1 milión korun před začátkem výplaty vlastního měsíčního důchodu ze zvoleného finančního produktu. V přiložené tabulce máme uvedeny možnosti, kdy je možné uspořit 1 milión korun dle úrokové sazby a délky pravidelného investování. Měsíční investice se v závislosti na délce investování a úrokové sazbě značně liší. Správně zvolení finanční produkt a dlouhodobé investování výrazně snižují nároky na výši pravidelné měsíční investice. Částka měsíční investice je pro zjednodušení zaokrouhlena na pětikoruny nahoru. Komu by stačil vlastní měsíční důchod nižší než uváděných 5 500 Kč, tomu stačí naspořit nižší částku a odkládat tedy v produktivním věku nižší měsíční částku, než jsou uvedeny v tabulce. Rozhodně by však měli na vlastní zajištění na penzi myslet i občané s mírně podprůměrnou mzdou. 

Úroková sazba

Investiční horizont

Měsíční investice

3,0 %

30 let

1 725 Kč

6,0 %

30 let

1 025 Kč

9,0 %

30 let

585 Kč

3,0 %

20 let

3 055 Kč

6,0 %

20 let

2 195 Kč

9,0 %

20 let

1 555 Kč

3,0 %

10 let

7 155 Kč

6,0 %

10 let

6 125 Kč

9,0 %

10 let

5 235 Kč

 

Při dlouhodobém pravidelném investování je možné požadovaného miliónu dosáhnout s výrazně nižší měsíční investicí, jak je vidět z tabulky. Rozhodně je důležité vybrat optimální finanční produkt k zajištění na penzi s ohledem na osobní povahu a sklon k investičnímu riziku. Při dlouhodobém investování je vhodná konzultace s dobrým poradcem. V průběhu let je možné provádět u investice změny. Vlastní investice, na rozdíl od státního důchodu, nikdy nepropadnou. Nevyčerpané peněžní prostředky zdědí rodinní příslušníci. Státní důchod se nedědí. Dokonce se stává, že nikomu z blízkých nevznikne ani nárok na pozůstalostní důchod.  

Invalidní důchod je i finanční problém

Zdraví je ta nejcennější hodnota, kterou máme a zdravotní problémy jsou velmi nepříjemné. Bohužel i finančně. Při dlouhodobých nepříznivých zdravotních problémech bývá v praxi na základě vlastní písemné žádosti přiznán invalidní důchod. V Česku se dle rozsahu zdravotních problémů pobírají tři druhy invalidních důchodů: invalidní důchod prvního stupně, invalidní důchod druhého stupně a invalidní důchod třetího stupně. Především invalidní důchod prvního a druhého stupně je však poměrně nízký. Průměrný invalidní důchod prvního stupně činí necelých 6 000 Kč a průměrný invalidní důchod druhého stupně necelých 6 700 Kč. Vyjít pouze s takto vysokým invalidním důchodem není rozhodně snadné. Legislativa totiž u příjemců invalidního důchodu prvního a druhého stupně předpokládá, že tito občané budou ještě pracovat v rámci svých zdravotních možností. Ne všem příjemcům invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně se však ještě podaří najít na trhu práce pracovní uplatnění odpovídající jejich zdravotnímu stavu.

Pojistná ochrana přináší jistotu

Kvalitní pojistná ochrana je velmi důležitá pro mladší lidi, kdy je rodinný rozpočet z důvodu splácení hypotečního úvěru velmi napjatý. Dobrá pojistná ochrana přináší jistotu, že v případě nepříznivého zdravotního stavu se nedostane rodina do velkých finančních problémů. Minimalizace všech životních rizik je velmi důležitá. Pro živitele rodiny je dobrá pojistná ochrana vůči rodině zodpovědným krokem. Při nastavování podmínek pojistné smlouvy je vhodné počítat s tím, že průměrný státní invalidní důchod prvního a druhého stupně nedosahuje ani 7 000 Kč. „Šetřit na pojistné ochraně není rozumné. Parametry smlouvy je dobré co nejlépe přizpůsobit životní a finanční situaci. Když se nebudou peníze ze smlouvy čerpat, tím samozřejmě lépe, neboť budeme po celou dobu zdraví,“ doplňuje Emil Brož. 

Je nemocenská dostačující? 

Rodinný rozpočet se může dostat do problémů již při delší pracovní neschopnosti, kdy se pobírá pouze nemocenská. Nemocenskou je možné pobírat až několik měsíců. Zejména občané s vyšší měsíční mzdou musí počítat s poklesem rodinných příjmů během nemocenské. Při výpočtu nemocenské je totiž uplatněn princip redukce. Občané s nižšími příjmy mají relativně vysokou nemocenskou a lidé s vyššími příjmy mají relativně nízkou nemocenskou, jak je vidět z přiložené tabulky. V tabulce opět pro zjednodušení porovnáme hrubou mzdu s měsíční nemocenskou, neboť čistá mzda se může u každého občana lišit. Maximální měsíční nemocenská v roce 2015 činí 26 370 Kč. Při splácení hypotečního úvěru, kdy je druhý z partnerů na rodičovské dovolené a pobírá pouze rodičovský příspěvek, může být několikaměsíční nemocenská velkým problémem. Rodinný rozpočet je totiž velmi napjatý. Vhodné je proto v jedné pojistné smlouvě myslet na všechny zdravotní problémy, ať už je přiznán invalidní důchod nebo se jedná o dlouhodobou pracovní neschopnost. 

Průměrná hrubá mzda

Měsíční nemocenská

Pokles příjmů

15 000 Kč

8 010 Kč

46,6 %

25 000 Kč

13 320 Kč

46,7 %

35 000 Kč

17 250 Kč

50,7 %

45 000 Kč

19 980 Kč

55,6 %

55 000 Kč

21 780 Kč

60,4 %

65 000 Kč

23 550 Kč

63,8 %

 

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Kontakty: 

finFOCUS, s. r. o.
Jugoslávská 481/12
Praha 2
120 00

www.finfocus.cz

info@finfocus.cz
+420 778 088 155

 


 


 


 

 


Dub. 20, 2015, 11:11 dop.