Kdo se dočká nepříjemného důchodového překvapení?

Někteří žadatelé o důchod jsou při obdržení prvního důchodu na účet zklamání, neboť jejich důchodové představy byly velmi rozdílné. Kdo zejména má v praxi nižší důchod, než očekával? A kdo by měl posílit vlastní finanční zajištění na penzi?

Úloha vlastního spoření a investování na penzi rok od roku poroste. Přestože státní důchody od lednové splátky důchodu oproti předchozím rokům značně stouply, tak žít pouze se státním důchodem nebude v budoucnu rozhodně snadné. Vzhledem k demografickým změnám bude úroveň státního důchodu v budoucnu nižší než nyní. „Evropským trendem je aktivní život v penzi, na což samozřejmě pouze státní důchod nestačí, penzisté s dostatečným finančním polštářem mohou přitom v penzi cestovat a věnovat se koníčkům, na které neměli díky práci čas," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Živnostníci mají nízké důchody

Při výpočtu starobního důchodu se z rozhodných příjmů v produktivním životě vypočítá průměrná hrubá měsíční mzda, ze které se následně státní důchod vypočítává. Druhou důležitou vstupní veličinou je získaný počet let pojištění. U živnostníků se hodnotí průměrný měsíční vyměřovací základ, který je o polovinu nižší než dosažený hrubý zisk, tj. příjem ponížený o výdaje. Podnikatelé a živnostníci posuzující své důchodové nároky dle dosahovaného daňového základu jsou tedy zklamání. „Např. hrubý roční zisk 500 000 Kč neodpovídá hrubé měsíční mzdě 41 667 Kč, ale 20 833 Kč, neboť sociální pojištění se v takovém případě platí právě z částky 250 000 Kč," vypočítává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Delší péče o děti snižuje důchod

Náhradní dobou pojištění pro výpočet starobního důchodu je péče o dítě maximálně do 4 let věku. Některé maminky nebo tatínci jsou přitom s dítětem či dětmi déle doma, neboť jejich partner má dostatečné příjmy a chtějí se maximálně věnovat rodině. Při péči o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let se nemusí platit zdravotní pojištění, neboť ho platí stát, rodič je v takovém případě státním pojištěncem. Sociální pojištění však stát za rodiče neplatí a toto období se nehodnotí jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely. „V takových případech je vhodná účast na dobrovolném důchodovém pojištění, přičemž stačí platit dobrovolné důchodové pojištění v minimální výši a současně je dobré investovat dostatečnou částku ve vybraných finančních produktech," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Předčasný důchod znamená značnou finanční ztrátu

Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením za předčasnost. Rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem je přitom vyšší než mnozí žadatelé o předčasný důchod očekávají. Krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Příliš brzký odchod do předčasného důchodu přináší citelnou finanční ztrátu. „Vzhledem k postupnému prodlužování důchodového věku až na 65 let, které nebude pravděpodobně konečné a v budoucnu se dá očekávat další zvýšení důchodového věku, bude v příštích letech volit předčasný důchod ještě více lidí," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Výpočet důchodu je výhodný pro nízké příjmy

Občané s nižšími příjmy mají vyšší náhradový poměr při odchodu do penze než lidé s vysokými příjmy. Lidé s nadprůměrnými příjmy většinou neočekávají, že nebudou mít státní důchod např. ani 20 000 Kč. S ohledem na zajištění odpovídající životní úrovně v penzi by měli finanční plánování nejvíce této skutečnosti přizpůsobit právě lidé s vysokými příjmy.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Kvě. 24, 2019, 10:05 dop.