Kdo má nízký státní důchod při vysokých příjmech?

I při nadstandardních příjmech mají někteří občané podprůměrný důchod. Jak je to možné? Výše státního důchodu závisí pouze na příjmech, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění. Příjmy z pronájmu, prodeje nemovitostí, movitých věcí nebo z prodeje cenných papírů výši státního důchodu neovlivňují. 

Vlastní finanční zajištění na penzi nabývá v posledních letech na důležitosti. Státní důchody reálně klesají ve všech vyspělých zemích světa. Další snížení poměru mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem se dají díky demografickým změnám očekávat. Komu nejvíce klesá životní úroveň odchodem do důchodu? Z důvodu redukce při výpočtu státního důchodu nejvíce klesá životní úroveň občanům s vysokými příjmy. Např. občan s průměrnou mzdou za odpracované roky ve výši 50 tisíc Kč a 41 lety pojištění má měsíční státní důchod dle výpočtu v letošním roku 15 041 Kč. Hrubý náhradový poměr činí 30 %. Občan s průměrnou měsíční mzdou za odpracované roky ve výši 20 tisíc Kč má při 41 letech pojištění měsíční státní důchod 10 734 Kč, hrubý náhradový poměr dosahuje 54 %.

 

Kdo se bez investic na důchod neobejde?

"Protože příjmy, ze kterých se neodvádí důchodové pojištění, nemají vliv na výši státního důchodu, tak by občané mající vysoké příjmy z pronájmu nebo kapitálových zisků měli co nejvíce investovat na důchod vlastními silami,“ vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti finFOCUS a dodává, "v opačném případě by znamenal odchod do důchodu citelný pokles životní úrovně." Důchodová legislativa doznala v posledních letech řadě významných změn. Podmínky pro přiznání státních důchodů se zpřísňují. Výpočet státního důchodu v budoucnu bude méně výhodný, než je tomu v současnosti. Např. od roku 2010 se nezapočítává do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu studium. Dnešní studenti tedy získají o několik let nižší dobu pojištění, což samozřejmě negativně ovlivní výši jejich státního důchodu. Vlastní zajištění na důchod formou investic a spoření by tak mělo hrát důležitou roli ve finančním plánování všech zodpovědných rodin. Čím delší časový horizont do dosažení důchodového věku, tím více bude životní úroveň v penzi záviset na vlastních finančních prostředcích. 

 

Nízké zdanění je nutné brát jako výhodu

Z kapitálových zisků, pronájmu či prodeje nemovitých a movitých věcí se neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Celkové zdanění je u těchto příjmů nižší, než je zdanění práce u hrubé mzdy ze zaměstnání nebo hrubého zisku ze samostatné výdělečné činnosti. "Protože se však z těchto příjmů neplatí sociální pojištění, tak tyto příjmy neovlivňují výši důchodu, podpory v nezaměstnanosti, nemocenské nebo mateřské. Proto je vhodné část z inkasovaných peněz z těchto transakcí investovat do vybraných finančních produktů a zajistit se vlastními silami na důchod, dlouhodobou pracovní neschopnost nebo případnou krátkodobou nezaměstnanost. Vzhledem ke konstrukci výpočtu důchodu a nemocenských dávek je vlastní zajištění výhodnější,“ vysvětluje Emil Brož.

 

Předčasný důchod není zadarmo

Krácení u předčasného důchodu je citelné. Při odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve se důchod krátí až o čtvrtinu. Bez vlastních investic na penzi se neobejdou ani občané, kteří plánují odchod do předčasného důchodu. Důchodový věk se v Česku postupně prodlužuje, v budoucnu bude tedy žádostí o předčasný důchod přibývat.

 

 

Vlastní zajištění je individuálním rozhodnutím

Na otázku, jak se zajistit na důchod neexistuje univerzální odpověď. Každý občan má jiné životní postoje, hodnoty, jiný vztah k akceptaci rizika. Vlastní investice do zvolených finančních produktů je potřeba přizpůsobit právě vlastnímu investičnímu profilu. Finanční zajištění na penzi je dlouhodobou investicí, kde je vhodné rodinné finanční portfolio měnit dle aktuálních životních a ekonomických změn.

 

O společnosti finFOCUS

finFOCUS je mladá inovativní poradenská společnost, která je složena z finančních specialistů s dlouholetou praxí na finančním trhu. Poskytuje pro tyto finanční specialisty největší produktové zázemí na trhu, servisní a marketingovou podporu, vzdělávání a kvalitní back office. Mise společnosti: "Chceme, aby klienti dokázali rozlišit na trhu poradenství od běžného prodeje produktů."

Srp. 19, 2014, 11:18 dop.