Jak se zpřísní hypotéky od října?

Pořízení vlastní nemovitosti patří mezi nejdůležitější finanční rozhodnutí v životě. Hypotéka je dlouhodobým finančním závazkem, přitom výběru parametrů hypotéky věnují stále někteří žadatelé značně méně času než výběru nemovitosti. Od října se podmínky pro hypotéky zpřísní, pečlivý výběr konkrétní hypotéky bude ještě důležitější než nyní.

Život ve vlastním bydlení přináší pocit nezávislosti a svobody, mnoho lidí se nikde jinde necítí tak příjemně jako ve svém domě či bytě, kde si mohou dělat, co chtějí. Pořídit si vlastní bydlení je pro většinu lidí bez dlouhodobého úvěru nemožné. „Požadavky na finanční zázemí pro žadatele o hypotéku budou od října vyšší, neboť budou moci splácet měsíčně maximálně 45 % svého měsíčního čistého příjmu a celková částka dluhu by neměla být vyšší než 9násobek ročního příjmu," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Tlak na finanční zodpovědnost

Přísnější podmínky pro čerpání hypotéky vychází z doporučení České národní banky, která tímto krokem reaguje na vývoj ekonomiky a trhu s nemovitostmi. Růst cen nemovitostí v posledních letech byl v Česku jeden z nejvyšších ze zemí Evropské unie. K omezení podmínek pro hypotéky došlo naposledy v dubnu loňského roku, od kdy ČNB doporučila bankám neposkytovat hypotéky nad 90 % k hodnotě nemovitosti. I s ohledem na možnost čerpání hypotéky je tedy vhodné si velmi dobře promyslet čerpání všech spotřebitelských úvěrů. „Zpřísnění podmínek pro čerpání hypotéky od října nebude mít pro zodpovědné žadatele o hypotéku vliv, neboť již nyní si po důkladné konzultaci s odborným poradcem vybírají nemovitosti do částky, která odpovídá jejich příjmovým možnostem, a to i s ohledem na případný nečekaný propad příjmů a ponechání v rozpočtu určité částky na zábavu," upřesňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Partneři dosáhnou na vyšší částku hypotéky

Na vyšší částku hypotéky dosáhnou partneři než jednotlivci, neboť mají dohromady vyšší příjmy. Zatímco jedinec s nižšími příjmy ve větších městech nedosáhne ani na cílovou částku hypotéky u menšího bytu, tak dvojice s podprůměrnými příjmy ano. Přísnější podmínky pro hypotéky tedy v praxi ještě zvýší poptávku po jednopokojových a dvoupokojových bytech. Přestože je stěhování psychicky a časově velmi náročné, tak pro některé mladé rodiny bude lepší si pořídit nejdříve menší bydlení, aby i po splátce hypotéky měla rodina vyšší finanční rezervu, než požaduje banka a do většího se stěhovat, až se finanční situace zlepší.

Hypotéku je potřeba plánovat

Vyšší finanční nároky pro čerpání hypotéky jsou dalším významným impulsem pro důsledné rodinné finanční plánování. Dokonalý přehled o finanční situaci je základní podmínkou pro zachování rodinné finanční stability. Pravidelné sestavování rodinného finančního plánu a rodinného rozpočtu by mělo být samozřejmostí. Rodiny pečlivě starající se o své finance mají samy pro sebe ještě přísnější podmínky než banky, neboť kalkulují i s případně horšími časy jako je např. snížení mzdy v zaměstnání. „Již před samotným výběrem nemovitosti každý uvážlivý zájemce o vlastní bydlení ví, jaký je jeho finanční strop a počítá např. i s možností, že koupí levnější nemovitost v jiném městě a bude do práce déle dojíždět," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Srp. 25, 2018, 9:06 dop.