Jak na daně při prodeji cenných papírů?

Investice do cenných papírů může přinášet velmi zajímavé pravidelné zhodnocení nebo jednorázový zisk při jejich prodeji. Jaké daně se platí z prodeje cenných papírů?

Příjem z prodeje cenných papírů je při splnění zákonných podmínek osvobozen od daně z příjmu, jestliže však nejsou splněny podmínky pro daňové osvobození, tak je nutné takový příjem zdanit jako příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu. Základem daně je v takovém případě příjem ponížený o pořizovací cenu cenného papírů a příslušné poplatky. „Zaměstnanci s příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmu nemohou požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně a mají povinnost si sami podat daňové přiznání k dani z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění se z prodeje cenných papírů neplatí," upřesňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Drobní investoři jsou osvobozeni

V případě, že celkový roční příjem z prodeje cenných papírů za rok 2018 je do 100 000 Kč, potom je takový příjem z prodeje cenných papírů od daně z příjmu osvobozen a takový příjem se nikde neeviduje. Drobní investoři nemají tedy daňové starosti, a to bez ohledu na délku vlastnictví cenných papírů. „Pro daňové účely se zohledňuje roční příjem, nikoliv tedy hrubý zisk, tj. příjem ponížený o výdaje," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Vysoké příjmy a nulové zdanění

Příjem z prodeje cenných papírů je od daně z příjmu osvobozen bez ohledu na inkasovanou částku, jestliže mezi nabytím cenných papírů a jejich prodejem uplynou alespoň tři roky. V případě předčasného prodeje cenných papírů je tedy vhodné provést kalkulaci, zdali se takový krok vyplatí s i ohledem na nutnost placení 15% sazby daně z příjmu fyzických osob. „Z nadstandardních příjmů z prodeje cenných papírů se však nikdy neplatí solidární daň z příjmu, které podléhají pouze příjmy nad roční limit ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Ztráta Vám daňovou povinnost nesníží

V některých případech jsou cenné papíry prodány se ztrátou, v takové případě je nutné počítat s tím, že taková ztráta nemůže snížit celkový roční základ daně, neboť ke ztrátě dle § 10 zákona o dani z příjmu se při výpočtu roční daňové povinnosti nepřihlíží. Pokud jsou však některé cenné papírů prodány se ziskem a jiné se ztrátou, tak se tyto obchodní transakce navzájem započítají, např. při zisku 80 000 Kč z jedné transakce a ztrátě 30 000 Kč z druhé transakce, je základ daně 50 000 Kč.

Pouze pasivní příjmy a povinné pojistné

Občané mající pouze pasivní příjmy, mezi které paří i příjmy z prodeje cenných papírů, nejsou sociálně pojištěni a pro účely placení zdravotního pojištění jsou považováni za osoby bez zdanitelných příjmů. Příjmy z prodeje cenných papírů se tedy nezohledňují pro důchodové účely a při nevyřešení pojistného vztahu je vhodné s ohledem na získání potřebné doby pojištění pro důchodové účely si platit minimální dobrovolné důchodové pojištění, registrace se podává na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. „V roce 2019 musí platit osoby bez zdanitelných příjmů na zdravotním pojištění měsíčně 1 803 Kč," sděluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Úno. 26, 2019, 9:31 dop.