Důchodové starosti živnostníků

Pro všechny zodpovědné občany by mělo být dostatečné vlastní zajištění na penzi samozřejmostí, neboť život v důchodu pouze se státní penzi bude v budoucnu mnohem složitější než nyní, jelikož státní důchody budou muset klesat. S velmi nízkým státním důchodem musí počítat zejména živnostníci.

Světovým trendem je aktivní trávení podzimu života, mnohem více penzistů než v minulosti chce např. cestovat. Životní úroveň odchodem do důchodu bez vlastních úspor citelně klesá a jakmile budou do důchodu odcházet dnešní čtyřicátníci, tak budou mít ještě značně nižší náhradový poměr než je tomu v současnosti. „Lidí pobírajících státní důchod je rok od roku více a prodlužuje se doba pobírání státního důchodu z důvodu prodlužování střední délky života 65letých občanů, finanční náročnost na financování důchodového systému neustále poroste," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Jaký roční vyměřovací základ mají OSVČ?

Při výpočtu státního důchodu v roce 2018 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2017. Z ročních vyměřovacích základů se vypočítá průměrná měsíční mzda za odpracované roky, přičemž jednotlivé roční vyměřovací základy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů. Roční vyměřovací základ zaměstnance s hrubou mzdou 25 000 Kč je za rok 2017 ve výši 300 000 Kč, protože z této hrubé mzdy bylo zaplaceno sociální pojištění. „U osob samostatně výdělečně činných není pro důchodové účely rozhodnou částkou roční příjem ani roční hrubý zisk, neboť vyměřovacím základem je polovina daňového základu, při hrubém zisku 300 000 Kč je vyměřovacím základem částka 150 000 Kč," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Důchod OSVČ není ani 9 000 Kč

Průměrný státní důchod činí necelých 12 400 Kč. Na takto vysoký státní důchod musí většina živnostníků zapomenout, i když získají dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let a budou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost až do dosažení řádného důchodového věku. Bez vlastních finančních úspor bude život v penzi pro živnostníky velmi složitý a na financování koníčků peníze nebudou. „Živnostník se získanou dobou pojištění v rozsahu alespoň 40 let a osobním vyměřovacím základem za všechny roky ve výši 12 500 Kč, což odpovídá hrubému ročnímu zisku 300 000 Kč, by měl při výpočtu státního důchodu v roce 2018 důchod ve výši 10 200 Kč. OSVČ ještě s nižším vyměřovacím základem platící minimální zálohy nebudou mít důchod ani 9 000 Kč," vypočítává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Do důchodu se bude odcházet později

Přestože je aktuálně důchodový věk v Česku zastropován na 65 let, tak v budoucnu velmi pravděpodobně dojde ke zvýšení důchodového věku, neboť jeho hranice se bude odvíjet od demografického vývoje. Mnoho lidí však nebude moci pracovat až do důchodového věku a budou muset volit krácený předčasný důchod. Bez vlastních úspor bude dřívější odchod do penze finančně velmi složitý. Zejména živnostníci si bez dostatečného vlastního finančního polštáře nebudou moci předčasný důchod dovolit, neboť již jejich řádný starobní důchod bude velmi nízký. Vlastní spoření a investování na penzi by mělo hrát ve finančním plánování a rozhodování všech živnostníků velmi důležitou roli.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Čec. 31, 2018, 10:10 dop.