Důchodová budoucnost nebude růžová

Zvýšení státních důchodů od ledna je velmi citelné, valorizace je nejvyšší za poslední roky. Manželský pár starobních důchodců pobírajících starobní důchod ve výši 12 000 Kč si v souhrnu polepší o téměř 1 800 Kč. Někteří lidé se začínají mylně domnívat, že na důchod není potřeba příliš šetřit. Rozhodně tomu tak není.

Životní úroveň penzistů od příštího roku stoupne, neboť všichni příjemci starobního důchodu si meziročně finančně polepší. I starobní důchodce pobírající podprůměrný starobní důchod ve výši 9 000 Kč si polepší o téměř 800 Kč. Ke zvýšení státního důchodu přitom dojde automaticky. „V dlouhodobém horizontu se však v žádném případě nebudou státní důchody každoročně takto zvyšovat a spoléhat v penzi pouze na stát a nemít vlastní úspory a investice by bylo finančně nezodpovědné," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Příznivá ekonomická situace

Rozhodně je dobře, že na příznivé ekonomické situaci v Česku participují i starobní penzisté a státní důchody rostou. V Česku je aktuálně nejnižší míra nezaměstnanosti z členských zemí Evropské unie, což je pro sociální systém velmi důležité. Vždyť z každé hrubé mzdy ve výši 30 000 Kč je v souhrnu včetně plateb zaměstnavatele na sociálním pojištění, ze kterého je nejvýznamnější část určena právě na důchodové pojištění, odvedeno 9 450 Kč. Nízká nezaměstnanost má rovněž pozitivní vliv na růst mezd, což opět zvyšuje celkový státní výnos ze sociálního pojištění. „Jakýkoliv pokles ekonomiky a dočasné zvýšení nezaměstnanosti v budoucnost však bude mít negativní dopad na výnos sociálního pojištění," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Demografické trendy

Důchodový systém zásadně ovlivňuje demografický vývoj. Rok od roku pobírá státní důchod více penzistů, vždyť počet lidí pobírajících sólo starobní důchod se mezi roky 2002 až 2017 zvýšil o více než 458 tisíc lidí. Z důvodu prodlužující se střední délky života 65letých lidí se pobírá starobní důchod v průměru rok od roku déle, mezi roky 2002 až 2017 se prodloužila průměrná doba pobírání starobního důchodu o více než 4 roky. „Demografické trendy tedy značně zvyšují finanční náročnost na financování státního důchodového systému a tento trend bude v dalších letech pokračovat," upřesňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Počítejte s nižší penzí a pozdějším odchodem do důchodu

Za dvacet a více let bude odlišná ekonomická situace, než je nyní. Dnešní čtyřicátníci by neměli spoléhat pouze na státní důchod. Z důvodů demografických změn bude muset být za účelem zachování finanční rovnováhy výpočet státního důchodu méně výhodný, než je tomu nyní. Náhradový poměr při odchodu do penze bude muset klesnout. Jedním z prvních legislativních opatření bude pravděpodobně opětovné prodloužení řádného důchodového věku, který je dle současné legislativy zastropovaný na 65 letech. „K poklesu státního důchodu bude tedy v budoucnu docházet i z častějšího odchodu do finančně nevýhodného předčasného důchodu, neboť řada lidí nebude moci nebo nebude chtít pracovat až do řádného důchodového věku, vlastní zajištění na penzi by mělo mít ve všech zodpovědných rodinách své nezastupitelné místo ve finančním plánování," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Říj. 1, 2018, 4:14 odp.