Do 2. června 2014 nezapomeňte zaplatit daň z nemovitosti

Při koupi nemovitosti se podává daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pouze jednou, daň se však platí každoročně. Pro rok 2014 je nutné zaplatit daň z nemovitých věcí do 2. června 2014. Opožděná platba přináší sankce. Na co si dát pozor? 

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává pouze jednou, vždy do konce ledna následujícího roku. "Kdo si např. koupil v loňském roce nemovitost, ať už byt nebo dům, ten musel podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna 2014. V následujících letech se již daňové přiznání nepodává, daň se však platí každoročně do konce května. Jelikož letos připadá 31. květen na sobotu, tak se poslední termín splatnosti daně z nemovitých věcí pro rok 2014 posouvá na pondělí 2. června 2014," vysvětluje Emil Brož z inovativní poradenské společnost finFOCUS.

 

Pouze pro první rok si vypočítáte daň sami

Jen v prvním roce, kdy je podáno daňové přiznání k dani z nemovitosti, si musí vlastníci nemovitosti daň z nemovitých věcí vypočítat sami. V následujících letech již vypočítává daňovou povinnost finanční úřad, který se snaží situaci vlastníkům nemovitých věcí co nejvíce zjednodušit a zasílá v předstihu pro platbu daně poštovní poukázky. Samotná výše daně závisí mimo jiné na velikosti nemovitosti, typu nemovitosti a koeficientech. V jednotlivých městech je tedy daň z nemovitých věcí odlišná. V posledních letech však daň z nemovitých věcí stoupala. "Občané vlastnící více nemovitostí v odlišných krajích nemusí mít strach, že neobdrží podklady k platbě za některou nemovitost, v praxi jsou totiž do jedné obálky vkládány poštovní poukázky za všechny finanční úřady, kterých je v Česku 14," dodává Emil Brož.

 

Co když jsem zaplatil daň dopředu?

Někteří občané zaplatili daň z nemovitých věcí dopředu, např. na pokladně u svého finančního úřadu, když podávali daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a daň současně zaplatili. I tento způsob je samozřejmě možný. Často však obdrží i tito občané do své poštovní schránky poštovní poukázku s předepsanou částkou daně z nemovitých věcí pro rok 2014. Není však žádný důvod k panice, že je něco v nepořádku a finanční úřad chce zaplatit daň ještě jednou. Samotná příprava a shromáždění údajů pro zaslání poštovních poukázek několik týdnů trvá, poštovní poukázky nejsou ani zasílány v jednotném termínu po celém Česku, proto se může snadno stát, že k úhradě daně z nemovitých věcí došlo v mezidobí, tedy až po zadání podkladů pro vytištění poštovní poukázky. "Současně se samotnou poštovní poukázkou se dostává i stručná informace o dani z nemovitých věcí a je zde uvedeno, že kdo daň již zaplatil, tak ji podruhé platit nemá," doplňuje Emil Brož.

 

Daň se platí jednorázově

Daň z nemovitých věcí je splatná jednorázově, pokud částka daně nepřekročí 5 tisíc Kč. Když je částka daně z nemovitých věcí vyšší, tak se platí ve dvou splátkách, samozřejmě je možné daň zaplatit i jednorázově. Na přiložené informaci k poštovní poukázce bývá uvedena i informace o termínu splatnosti splátek a stav daňového účtu. První splátku je nutné uhradit v roce 2014 do 2. června a druhou do 1. prosince.

 

Kdy je nutné doplatit desetikorunové rozdíly?

Někteří občané zaplatili daň z nemovitých věcí s velkým předstihem (ať už bankovním převodem nebo na pokladně) a v praxi mohlo dojít k situaci, že zaplatili na dani z nemovitých věcí méně, než kolik mají uvedeno na obdržené poštovní poukázce. Rozdíl může být pouze v řádech desetikorun, důvodem může být např. zvýšení koeficientu pro vynásobení podlahové plochy bytu z 1,20 na 1,22 pro rok 2014. V takovém případě je nutné uhradit bankovním převodem nebo na pokladně tento drobný rozdíl.

 

V podnájmu na dani z nemovitých věcí neušetříte

Při pořízení vlastního bydlení je potřeba počítat s placením daně z nemovitých věcí. Vlastníkům bytu nebo domu stoupá celkové daňové zatížení. Kdo žije v podnájmu, ten sice nemá s placením daně z nemovitých věcí starosti, ale to rozhodně neznamená, že daň neplatí, zpravidla je totiž daňová povinnost zahrnuta do celkové ceny nájmu. Pronájem nemovitosti je tedy nejpříznivější, daň v konečném důsledku zaplatí nájemce.

 

Majetkové daně: ano či ne?

Daň z nemovitých věcí patří mezi majetkové daně. V přístupu k majetkovým daním jsou mezi vyspělými zeměmi světa rozdíly. V některých zemích jsou majetkové daně nízké, neboť se vychází z principu, že u majetkových daní dochází v podstatě k druhému zdanění, neboť majetek byl pořízen z již zdaněných příjmů (ze zaměstnání nebo podnikání), v jiných zemích jsou majetkové daně poměrně vysoké, protože se vyzdvihuje jejich solidární funkce.

 

 O společnosti finFOCUS

finFOCUS je mladá inovativní poradenská společnost, která je složena z finančních specialistů s dlouholetou praxí na finančním trhu. Poskytuje pro tyto finanční specialisty největší produktové zázemí na trhu, servisní a marketingovou podporu, vzdělávání a kvalitní back office. Mise společnosti: "Chceme, aby klienti dokázali rozlišit na trhu poradenství od běžného prodeje produktů."

Kvě. 21, 2014, 4:54 odp.