Devět finančních mýtů

Špatná finanční rozhodnutí mohou dostat do kolotoče exekucí i rodiny s nadprůměrnými příjmy. Naproti tomu žijí i lidé s lehce podprůměrnými příjmy ve finanční rovnováze, pokud hospodaří zodpovědně.

Finanční plánování a dodržování finančního rozpočtu jsou základní finanční kameny zdravého rodinného hospodaření. „Rodinné výdaje by vždy měly odpovídat rodinným příjmům a současně se snažit zvyšovat rodinné příjmy a optimalizovat výdaje," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS. Na co si dát při finančním rozhodování pozor? Podívejme se na vybraných 9 finančních omylů:

1) Hypotéka je pro každého

Jestliže pořizovaná nemovitost odpovídá finančním možnostem, potom je zadlužení kvůli vlastnímu bytu či domu správným rozhodnutím. Nepromyšlená vysoká hypotéka však může být začátkem finančních problémů. „Hypotéka je dlouhodobým závazkem, a proto je vhodné mít vše pečlivě propočítáno a mít vyšší finanční rezervu po odečtení vlastních zdrojů, které požaduje banka," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

2) Železná rezerva není potřeba, vždyť jsou úvěry

Vždy je vhodné mít vlastní rychle dostupnou finanční hotovost pro nenadále finanční výdaje, např. ve výši trojnásobku měsíčního příjmu. Železná rezerva přináší potřebný klid a zabraňuje čerpání nevýhodných neúčelových úvěrů v případě nouze.

3) Pojištění přináší pouze finanční výdaje

Pojistné produkty přináší pocit jistoty, že nepředpokládané nepříznivé okolnosti neuvedou rodinu do finančních problémů. Pokud rodina pouze za pojistné produkty platí a nic nečerpá, tak jenom dobře, neboť rodinu nepostihla žádná nepříjemná pojistná událost. Pojistná ochrana nepřináší zisk, ale pocit bezpečí, což je velmi důležité pro životní pohodu.

4) Státní penze je jistota

Vlastní spoření a investování na důchod je nutností, neboť státní důchod bude muset vzhledem k demografickému a ekonomickému vývoji klesat. „Spoléhat se pouze na státní důchod nelze, vždyť vzhledem k prodlužování důchodového věku bude v budoucnu více lidí odcházet do finančně nevýhodného předčasného důchodu," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

5) Dluhy se nějak vyřeší

Každý úvěr je vhodné důkladně promyslet, neboť jejich nesplácení může být začátkem dlouhodobých finančních problémů. Hraním mrtvého brouka se přitom nepříznivá finanční situace nevyřeší, ale naopak ještě zhorší.

6) V budoucnu budu mít vyšší příjem a pak začnu šetřit

Spoléhat se na výrazné zlepšení finanční situace v budoucnu a teprve potom plánovat pravidelné měsíční šetření je nerozumné. Finanční rezervy je vhodné vytvářet i při nižším příjmu a při zvýšení příjmu je zvýšit. Šetřit a investovat se vyplatí i pro stokoruny měsíčně a postupně měsíční úložku zvyšovat.

7) Při zdravotních problémech dostanu invalidní důchod

Nárok na invalidní důchod není automatický, pouze zdravotní problémy nestačí, žadatelé o invalidní důchod musí získat potřebnou dobu pojištění. „Případný invalidní důchod prvního stupně je velmi nízký např. 6 000 Kč, a proto je vlastní komerční pojištění pro živitele rodiny nutností," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

8) Auto je investice

Nabídka aut na trhu je neskutečně pestrá, výběr finančně nákladnějšího auta než odpovídá rodinnému životnímu stylu je však problém. Auta (až na výjimky) během let rychle ztrácí svoji cenu a vložené peníze do auta tak nelze v žádném případě považovat za investici, kterou lze případným prodejem dostat zpět.

9) Pronájem je bezpracný příjem

Pravidelný pasivní příjem z pronájmu je velmi atraktivní. Ne všechny investice do nemovitosti za účelem pronájmu jsou však ziskové a mohou přinášet řadu problémů – např. neplatící nájemníky, spory nájemníků se sousedy, časté dlouhodobé prodlevy při střídání nájemníků. Při pořízení nemovitosti na úvěr se přitom měsíční splátky musí vždy platit.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Dub. 25, 2019, 12:54 odp.