Bude předdůchod nutností?

Doplňkové penzijní spoření je státem podporovaný finanční produkt, který tvoří III. pilíř důchodového systému. Při dostatečné měsíční finanční úložce čerpají klienti řadu výhod. Možná tou nejdůležitější je možnost odchodu do tzv. předdůchodu.

Zatímco státní příspěvek a odpočet úroků je shodný u penzijního připojištění i doplňkového penzijního spoření, tak možnost čerpat předdůchod je možná pouze u doplňkového penzijního spoření. "Důchodový věk v Česku se neustále prodlužuje, např. občané narozeni v roce 1971 mají důchodový věk 66 let, přičemž řada občanů nebude moci pracovat až do tak vysokého důchodového věku. Pro zodpovědné občany bude řešením předdůchod, neboť nebudou chtít odejít do předčasného důchodu, který je nižší o desítky procent oproti řádnému důchodu", uvádí Emil Brož, ředitel inovativní poradenské společnosti finFOCUS.

 

Jaké jsou podmínky pro čerpání předdůchodu?

Možnost odejít do předdůchodu bude v budoucnu nabírat na oblibě. Občané, kteří budou čerpat předdůchod, který jim bude vyplácen z naspořené částky na doplňkovém penzijním spoření, nebudou mít krácen starobní důchod jako v případě odchodu do předčasného důchodu. I když nebudou mít občané během čerpání předdůchodu jiný vlastní příjem, tak nedojde k poklesu průměrného měsíčného příjmu v produktivním věku, ze kterého se počítá důchod, neboť je tato doba považována za vyloučenou dobu. Navíc za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát.

  • Kdo chce čerpat předdůchod, ten si musí včas dostatečně spořit na svoji smlouvu na doplňkovém spoření, neboť měsíční výplata předdůchodu musí činit alespoň 30 % z průměrné mzdy. Při čerpání předdůchodu po dobu 5 let je potřeba mít našetřeno cca 450 tisíc Kč.
  • Dále je nutné spořit na smlouvu alespoň 60 měsíců, do této lhůty se započítá i doba spoření na penzijní připojištění, jestliže dojde k převodu smlouvy.

 

Co když mám sjednáno penzijní připojištění?

Penzijní připojištění i doplňkového penzijní spoření tvoří III. pilíř důchodového systému. Občané, kteří mají sjednáno penzijní připojištění, a kteří chtějí v budoucnu čerpat předdůchod, mohou u své penzijní společnosti převést smlouvu o penzijním připojištění na doplňkové penzijní spoření. Z penzijního připojištění není možné čerpat předdůchod.  Prováděná změna je poměrně snadnou administrativní záležitostí. Penzijní připojištění zanikne, neboť není možné mít současně sjednáno penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření, a naspořené finanční prostředky se převedou do doplňkového penzijního spoření. Veškerá získaná doba v penzijním připojištění se přitom započte do potřebných minimálních 60 měsíců trvání smlouvy pro možnost čerpání předdůchodu. Výhodou doplňkového penzijního spoření je i skutečnost, že si občané mohou zvolit jednu ze čtyř nabízených investičních strategií, která nejlépe odpovídá jejich vlastnímu investičnímu profilu. Investiční strategii je přitom v průběhu let možné měnit.

 

Jak podporuje III. pilíř stát?

Stát podporuje penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření stejně. Při dostatečně vysoké měsíční úložce je možné čerpat u obou produktů měsíční státní příspěvek i uplatnit v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem daňový odpočet.

Státní příspěvek se pohybuje od 90 Kč při měsíční úložce občana 300 Kč až po 230 Kč měsíčně při měsíční úložce občana ve výši 1 000 Kč a více.

 

Měsíční státní příspěvek dle měsíční platby občana

Platba občana

300 Kč

400 Kč

500 Kč

600 Kč

700 Kč

800 Kč

900 Kč

1 000 Kč a více

Státní příspěvek

90 Kč

110 Kč

130 Kč

150 Kč

170 Kč

190 Kč

210 Kč

230 Kč

 

Maximální daňový odpočet činí 12 000 Kč, maximální daňový odpočet využijí občané spořící měsíčně 2 000 Kč a více. Daňový odpočet ve výši 12 000 Kč znamená daňovou úsporu ve výši 1 800 Kč (15 % z 12 000 Kč).

 

Daňový odpočet v závislosti na výši měsíční platby

Měsíční

 platba 

Daňový

Odpočet 

Měsíční

úložka

Daňový

odpočet 

1 100 Kč

1 200 Kč

1 600 Kč

7 200 Kč

 1 200 Kč

2 400 Kč

1 700 Kč

8 400 Kč

1 300 Kč

3 600 Kč

1 800 Kč

9 600 Kč

1 400 Kč

4 800 Kč

1 900 Kč

10 800 Kč

1 500 Kč

6 000 Kč

2 000 Kč

12 000 Kč

 

O společnosti finFOCUS

finFOCUS je mladá inovativní poradenská společnost, která je složena z finančních specialistů s dlouholetou praxí na finančním trhu. Poskytuje pro tyto finanční specialisty největší produktové zázemí na trhu, servisní a marketingovou podporu, vzdělávání a kvalitní back office. Mise společnosti: "Chceme, aby klienti dokázali rozlišit na trhu poradenství od běžného prodeje produktů".

Lis. 21, 2013, 4:35 odp.