Analýza nákladovosti

Rok Věk Stav účtu Celkem vloženo
2014 1 61 986 Kč 60 000 Kč
2015 2 127 796 Kč 120 000 Kč
2016 3 197 664 Kč 180 000 Kč
2017 4 271 842 Kč 240 000 Kč
2018 5 350 594 Kč 300 000 Kč
2019 6 434 204 Kč 360 000 Kč
2020 7 522 971 Kč 420 000 Kč
2021 8 617 213 Kč 480 000 Kč
2022 9 717 268 Kč 540 000 Kč
2023 10 823 494 Kč 600 000 Kč
2024 11 936 271 Kč 660 000 Kč
2025 12 1 056 005 Kč 720 000 Kč
2026 13 1 183 123 Kč 780 000 Kč
2027 14 1 318 081 Kč 840 000 Kč
2028 15 1 461 364 Kč 900 000 Kč
2029 16 1 613 484 Kč 960 000 Kč
2030 17 1 774 986 Kč 1 020 000 Kč
2031 18 1 946 450 Kč 1 080 000 Kč
2032 19 2 128 489 Kč 1 140 000 Kč
2033 20 2 321 755 Kč 1 200 000 Kč
2034 21 2 526 942 Kč 1 260 000 Kč
2035 22 2 744 785 Kč 1 320 000 Kč
2036 23 2 976 064 Kč 1 380 000 Kč
2037 24 3 221 607 Kč 1 440 000 Kč
2038 25 3 482 295 Kč 1 500 000 Kč
2039 26 3 759 061 Kč 1 560 000 Kč

UPOZORNĚNÍ: Předpokládané či odhadované výnosy plynoucí z investic do Podílových listů nejsou zaručené a není zaručena ani návratnost vložených prostředků. Informace poskytnuté Investičním manažerem a/nebo Obchodním zástupcem a/nebo Investičním poradcem o minulé výkonnosti Fondů či Portfolií slouží pouze pro informaci a nejsou zárukou jakéhokoli budoucího výnosu. Tržní hodnota jednotlivých Podílových listů nakoupených Investičním manažerem do Portfolia stejně jako Tržní hodnota Portfolia jako celku může v čase jak růst, tak i klesat.